Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
 

Byrådet har den 27. juni vedtaget Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2013

Giv bemærkninger til forslaget her

Den gældende kommuneplan er Syddjurs Kommuneplan 2009, se den her


Kommuneplan


Byrådets ønsker til hvordan kommunens kommende udvikling kan ske, tilkendegives med dette forslag til kommuneplan 2013. Byrådet ønsker på baggrund af kommuneplanforslaget en dialog og debat med borgerne om forslaget. Den offentlige høringsperiode løber i perioden fra den 9. juli til 17. september 2013. Det er i denne periode muligt at indsende kommentarer og bemærkninger til forslaget. Du kan læse meget mere om dette under afsnittet Status og offentlighed. Her vil du også kunne læse mere om den kommende proces.

En række målsætninger og temaer - herunder blandt andet vindmølleområder og biogasanlæg - er revideret, mens andre ikke er. Dette er beskrevet på de enkelte sider, og der findes en oversigt over reviderede temaer under afsnittet Status og offentlighed. 

Hvad er en kommuneplan?

Her kan du læse om hvad en kommuneplan er, funktionen af den og de lovgivningsmæssige rammer.

 

 

 

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg kan være nødvendige når kommuneplanens rammer eller retningslinier skal ændres. Det er pt. ingen tillæg til kommuneplan 2013.

 

 

Rammer for lokalplanlægningen

Her kan du komme direkte til søgning på rammerne i kommuneplanen. Områderne vil være udpeget ved kort med tilhørende bestemmelser. 

  

 

 

Retningslinier og generelle rammer (en opsamling)

Her kan du se en samlet printervenlig oversigt over alle kommuneplanens retninglinier. De supplerende kort vil skulle findes under det aktuelle afsnit.

 

 

 

Miljøvurdering af Syddjurs Kommuneplan

Ændringerne i Syddjurs Kommuneplan 2013 i forhold til kommuneplan 2009 er blevet miljøvurderet. Se miljøvurderingen her.

 

 

 

Redegørelse til Syddjurs Kommuneplan

Planloven har en række krav til indholdet af redegørelsen til kommuneplanen. F.eks. skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med nabokommunerens kommuneplaner. Dette finder du her.

 

 

 

Min adresse 

 

Her kan du se hvilke temaer i kommuneplanen som gælder for din adresse eller et tegnet område på kortet.

Eller du kan se temaerne i kommunens webkort.

 Læsevejledning.pdf

 

Status og offentlighed

Hvad er en kommuneplan?

Rammer for lokalplanlægningen

Retningslinier og generelle rammer

Miljøvurdering af kommuneplan

Redegørelse til kommuneplan

Forside - Planstrategi

Forside - Lokal Agenda 21

Temaer, der skal revideres i denne kommuneplan som er bestemt i planstrategien

Link til det fulde webkort

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Lokalplaner i Syddjurs Kommune

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010


Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk