Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Det blå bånd - Kalø Bugt området

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Det blå bånd - Kalø Bugt området

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Området skal så vidt mulig planlægges på baggrund af en helhedsplanlægning

Stk. 2. Arkitekturen skal medvirke til at give området identitet og stedskvalitet

Stk. 3. Bebyggelsen skal ske i respekt for det enestående landskab og de kulturhistoriske spor

Stk. 4. Der skal sikres grønne kiler mellem byudviklingsområderne

Stk. 5. Der skal sikres nærrekreative arealer mellem bebyggelserne og gode forbindelser til de grønne kiler

Stk. 6. Området skal tilbyde attraktive erhvervsarealer

 

Rønde - Ugelbølle - Rodskov / Eskerod

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Kalø Bugt-området ligger langs Aarhusbugten og strækker sig fra Djurslandsmotorvejens afslutning ved Eskerod i vest til Rønde i øst. Området er bundet sammen af infrastrukturen langs Aarhusbugten og omfatter de allerede etablerede, større bysamfund Rønde og Ugelbølle, samt de mindre byer Følle, Skrejrup, Rodskov og Eskerod.

Byrådet ønsker at udvikle dette område, med baggrund i en helhedsplanlægning. Det vil sige, at områdets nye byudviklingsområder såvel som de eksisterende skal forstå sig selv som en del af Kalø Bugt-området, hvor respekten for det enestående landskab sammen med synliggørelse og anvendelse af de mange kulturhistoriske spor skal give området identitet og stedskvalitet.

Kalø Bugt-området udgør et byudviklingsprojekt, der kan sikre Syddjurs Kommune andel i den østjyske vækst og dermed muligheden for at vedligeholde fremtidens velfærdskommune bl.a. ved at udvikle enestående områder til beboelse, men også ved at kunne tilbyde attraktive erhvervsarealer og arbejdspladser.

Bosætning og arbejdspladser

Der bor i dag ca. 5.000 indbyggere inden for hele området. For såvel Rønde som Ugelbølle gælder det, at disse byområder er tæt på udbyggede, og udvidelsesmulighederne er derfor begrænsede. Kalø Bugt-området udgør et helt unikt østjysk bosætningsområde med sin kombination af en enestående herlighedsværdi og en høj tilgængelighed til arbejdspladserne og kulturoplevelser i Aarhus og det østjyske vækstcenter. Området har da også oplevet en konstant stigende tilflytning de seneste år, hvor der er sket en vækst på mere end 10 % i antallet af indbyggere siden 2006.

Området rummer desuden 550 private arbejdspladser, hvoraf mange er placeret i det eksisterende erhvervsområde ved Følle. I dette område er der samtidig et større erhvervsprojekt under udvikling.

Kalø Bugt-området er i dag et udpræget bosætnings- og pendlerområde. Som udpræget bosætningsområde tilbyder området en høj grad af både offentlig og privat service, og der findes i handelsbyen Rønde et bredt udvalg af detailhandel og anden privat service. Dermed rummer Kalø Bugt-området alle muligheder for et varieret og dermed særdeles attraktivt bosætningsområde.

Modellen for den kommende byudvikling omfatter løbende udvikling af de eksisterende byer på grundlag af gældende planer, men forudsætter også, at der planlægges for et større nyt byudviklingsområde i tilknytning til Eskerod og Rodskov.

For mere information om byrådets visioner for "Det blå bånd - Kalø Bugt-området", se temahæftet for byudvikling og link til projektets hjemmeside i boksen til højre under eksterne links.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

 Temahæfte om Det blå bånd - Kalø bugt området som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.4 MB)

Rammer for lokalplanlægning

Kystnærhedszonen

 

 

Byudviklingsprojektets officielle hjemmeside - Kalø Bugt - nyt byområde yudvikling

Værdikatalog for Kalø Bugt - Værdier og principper for planlægningen af Kalø Bugt 

 Syddjurs Befolkningsprognose 2013.pdf (1.5 MB)

Syddjurs Kommunes side om byggeri og bolig

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk