Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Det blå bånd - Kalø Bugt området Ugelbølle

Ugelbølle

 

Rønde Ugelbølle  Rodskov / Eskerod 

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Ugelbølle i dag

Ugelbølle er en udpræget bosætningsby, kendetegnet ved nærhed til naturskønne områder og høj tilgængelighed til Aarhus. Byen har udviklet sig nord for Århusvej i det bakkede landskab med flotte udsigter over Kalø Vig. 

Ugelbølle er den by i kommunen, der fra 2000 til 2012 har oplevet den største vækst af tilflyttere i forhold til antallet af indbyggere. Den seneste byudvikling i Ugelbølle er foregået mod øst på baggrund af en helhedsplanlægning for et blandet boligområde.

Byen rummer Ugelbølle Friskole, som på baggrund af lokale kræfter åbnede i august 2010. Friskolen er fornylig flyttet ind i et moderne byggeri og centralt placeret i tilknytning til byens nye og ældre boligområder. Skolen oplever en kraftig stigning i elevtal, og der er søgning til skolen fra et større opland, hvilket kan betyde, at skolen indenfor den nærmeste fremtid atter skal udvide.

I umiddelbar tilknytning til friskolen er planlagt en bypark. Byparken er endnu ikke anlagt, men der arbejdes på i første omgang at anlægge stier således, at der bliver en sikker adgang fra byens boligområder til friskolen. Den tidligere kommunale skolebygning og daginstution er omdannet til en attraktiv integreret instution.

Ugelbølle i fremtiden

Ifølge Danmarks Statistik har der i Ugelbølle by i perioden fra 2000-2012 været en vækst i antal indbyggere på 469 personer. I den kommende 12-års planperiode fra 2013 til 2025 forventer Byrådet en tilsvarende befolkningstilvækst, eller endda større. Der eksisterer en restrummelighed på i alt ca. 145 boliger, hvilket ikke vil kunne rumme den forventede efterspørgsel.

Ugelbølles vækstretninger er dog begrænsede, mod syd af en landskabsfredning, mod nord af afstandskrav til Motortrafikvejen og mod vest af golfbanen. Det sidste 'kløverblad' (se kortmaterialet) i Ugelbølle øst er med kommuneplan 2013 udlagt til blandet boligområde.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Det blå bånd - Kalø bugt området som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.4 MB)

 Byskitse Ugelboelle.pdf (6.4 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 Ugelbølle (s. 10-11) i Tillæg 4 til Rønde Kommuneplan 2005-2016.pdf (1.3 MB)

 

Byudviklingsprojektets officielle hjemmeside - Kalø Bugt - nyt byområde

Værdikatalog for Kalø Bugt - Værdier og principper for planlægningen af Kalø Bugt

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk