Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Det grønne bånd - Letbanebyerne Ryomgård

Ryomgård

 

Hornslet    Mørke Ryomgård Kolind

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Ryomgård i dag

Ryomgård er placeret i naturskønne omgivelser med god adgang til rekreative områder. Ryomgård fungerer primært som bosætningsby, men er også hjemsted for et af kommunens større erhvervsområder. Ryomgård tilbyder gode handels- og servicefunktioner, bl.a. dagligvare- og udvalgsvarebutikker, samt offentlig service i form af kommuneskole, institutioner, aktivitetscenter og ældrecenter. Desuden findes en privatskole, produktionshøjskole og et aktivt foreningsliv med flere veletablerede idrætsforeninger, samt et jernbanemuseum.

Byens butikker er placeret på Slotsgade og langs med Vestergade, mens stationsområdet fungerer som et knudepunkt, hvor togtrafikken fra Aarhus mødes med bustrafikken mod Norddjurs. Byens funktioner, især foreningslivet, tiltrækker borgere fra oplandet, heriblandt Nimtofte og Pindstrup. I sommerhalvåret passerer mange turister gennem byen på vej til og fra Djurs Sommerland.

Ryomgård er placeret på kanten af en israndslinje, hvor byens boligområder er beliggende i det højereliggende og bakkede morænelandskab, mens byens erhvervsområde er placeret på den flade smeltevandsterrasse. Disse to områder adskilles markant af jernbanen.

Ryomgård i fremtiden

Ryomgård har et stort potentiale for fortsat at fungere som en attraktiv bosætningsby. Den primære byudvikling for bosætning vil finde sted mod nordøst, nord og vest. Byrådet ønsker at skabe en klar bymæssig afgrænsning til naturen således, at de natur- og kulturhistoriske værdier, der findes i bl.a. landsbyen Marie Magdalene og Ny Ryomgård, respekteres. Med den igangværende etablering af den gamle banesti mod Pindstrup og Auning blotlægges endnu et kulturhistorisk spor i området samtidig med, at en rekreativ infrastruktur sikres.

Ifølge Danmarks Statistik har der i Ryomgård by i 12 års perioden, 2000 til 2012 været en vækst i antal indbyggere på 451 personer. I den kommende 12 års planperiode fra 2013 - 2025 forventer Byrådet en tilsvarende befolkningstilvækst. Af boligrestrummeligheder eksisterer der i dag ca. 150 boliger. Ved stationsområdet er der mulighed for byfortætning og for at give boligmassen et kvalitetsmæssigt løft.

Med denne kommuneplan er der udlagt to nye boligområder. Den første er en fortsættelse af P. Vejgårdsvænget/ Marienhoffvej, mens den anden er en udvidelse af Ryomgård mod vest. Der ligger helhedsplaner for begge områder. Dertil er udlagt et perspektivområde i den nordøstlige del af byen. Efter rækkefølgebestemmelsen prioriteres området ved 5.1.B17 først, derefter 5.1.B20 og sidst 5.1.B21.

Byrådet ønsker, at der skabes incitamenter for fortætning og fornyelse af det privatejede erhvervsområde syd for banen. Med kommuneplan 2013 er rammegrænserne til jernbanen både sydfra og nordfra tilpasset banen/den tidligere bane.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

 Temahæfte om Det grønne bånd - Letbanebyerne som optakt til Forslag til kommuineplan 2013.pdf (4 MB)

 Byskitse Ryomgaard (1.3 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 Udvikling af herlighedsværdier Nimtofte, Pindstrup, Kolind og Ryomgård.pdf (11.4 MB)

 

Midttrafik - Letbanen

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk