Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Ebeltoft område

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Ebeltoft område

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Kulturen skal være en central udviklingskraft for Ebeltoft

Stk. 2. Der skal så vidt mulig sikres et varieret udbud af boligtyper

Stk. 3. Der skal så vidt mulig fokuseres på byfortætning og byomdannelse af bl.a. tidligere erhvervsområder

Stk. 4. Ebeltoft by skal udvikles så den fortsat kan betjene det større lokale opland samt den store mængde af turister med offentlig og privat service.

 

- Ebeltoft by 

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Ebeltoft er beliggende i den østligste del af kommunen og er med sine 7.623 (1.jan.2013) fastboende indbyggere kommunens største by. Hertil skal lægges de mange tusinde turister, der hvert år besøger byen.

I Ebeltoft findes et varieret udbud af offentlig og privat service, herunder et bredt og varieret udbud af detailhandelsbutikker. Dette hænger i høj grad sammen med de mange turister, der hvert år besøger byen, og som er med til at sikre opretholdelsen af de mange servicefunktioner. Af samme grund er der en tendens til, at butikkerne i bymidten går over til et mere turistorienteret varesortiment og i nogle tilfælde kun er åbne i sommerhalvåret.

Tilstedeværelsen af stærke, lokale ildsjæle og de mange turister betyder, at der i byen findes mange og gode kulturtilbud. Der eksisterer ligeledes en stor koncentration af kreative erhverv i og omkring Ebeltoft.

Kultur som drivkraft

Kultur og turisme skal være drivkraft for den fremtidige udvikling af den østlige del af Syddjurs Kommune. Ebeltoft har sin helt egen identitet, og byens muligheder er i høj grad forankret i nogle særlige, stedbundne kvaliteter, der hænger sammen med byens unikke beliggenhed, dens købstadshistorie og kulturtilbud og dens attraktionskraft for de tusindvis af turister, der hvert år besøger byen. På denne måde er Ebeltoft et unikt brand for Syddjurs Kommune.

I Ebeltoft er der planlagt mange offentlige såvel som private investeringer i byudvikling, erhverv, kultur og turisme. Det gælder blandt andet projektet for den gamle Maltfabrik som et fyrtårn for kultur og kreative erhverv, investeringer i realisering af Masterplanen for Ebeltoft Havnefront, investeringer i turisme, etableringen af et internationalt kunstlandskab ved Kvadrat. Alt sammen investeringer, der tegner billedet af et område i udvikling og med stor investeringslyst.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

 Temahæfte om Ebeltoft som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (4.6 MB)

Rammer for lokalplanlægning

Turisme

 Ebeltoft Havnefront.pdf (4.6 MB)

 

 Syddjurs Befolkningsprognose 2013.pdf (1.5 MB)

Syddjurs Kommunes side om byggeri og bolig

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk