Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Kolonihaver

Bosætning og byudvikling

> Det blå bånd - Kalø Bugt området
> Det grønne bånd - Letbanebyerne
> Ebeltoft område
> Landområderne
> Det fysiske miljø
> Klima og byggeri
> Boliger til alle
> Generelle rammer for lokalplanlægning
> Kolonihaver
> Byggeri i landsbyer
> Byggeri i det åbne land
> Byggeri i særligt vanskeligt stillede landdistrikter

Kolonihaver

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Kolonihaveområder skal så vidt muligt ligge i, eller i nærheden af byzone med let adgang fra boligområderne

Stk. 2. Kolonihaveområderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha inkl. veje og fællesarealer, husenes størrelse må ikke overstige 30m² og haveloddene må ikke overstige 400m2

Forslag til Kommuneplan 2013

I Syddjurs Kommune er der fire offentlige kolonihaveområder og tre private. Disse er alle rammelagt igennem kommuneplanen, men er ikke varige efter kolonihavelovens bestemmelser. Hvis der planlægges for nye kolonihaver vil disse blive varige efter kolonihavelovens bestemmelser. Byrådet vil arbejde for, at de offentligt ejede kolonihaveområder drives med størst mulig hensyn til miljøet.

Formålet med kolonihaver er som udgangspunkt at tjene som supplement til etageboliger, og derfor er det især ved de større byer, at der er behov for kolonihaver. I Syddjurs Kommune findes der kolonihaver i de seks største byer, undtaget Ryomgård. Ryomgård er en udpræget parcelhusby, og der er ikke konstateret behov for kolonihaver på samme måde som i de andre byer, der har en andel af etagebyggeri og/eller tæt-lavt byggeri.

På kortet til højre ses kolonihaverne. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. Til byrådet, disse bliver først vist efter I har vedtaget det, grundet tekniske problemer.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk