Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne Balle

Balle

Balle  Feldballe-Tåstrup    
Knebel
Lime / Skørring  
Nimtofte       
Pindstrup
Thorsager       
Tirstrup
Tved
Vrinners
   
   

Forslag til Kommuneplan 2013

Balle i dag

Balle er sammenhængende med landsbyen Hoed i Norddjurs Kommune og har de seneste år oplevet en mindre nedgang i indbyggertallet.

Balle er kendetegnet ved sine landsbygader og det naturlige centrum i byen ligger, hvor byens tre landsbygader mødes. Her ligger også den gamle Møllegård og den lokale dagligvarebutik. Nord for den gamle landsbykerne ligger byens parcelhuskvarter, som primært rummer huse fra omkring 1970erne. Umiddelbart vest for byen ligger en hastigt voksende vindmøllevirksomhed (DMP) med ca. 100 arbejdspladser. I en del år har byen været præget af tung trafik forårsaget af kørsel til og fra de omkringliggende råstofområder. Dette rummer en del af forklaringen på, hvorfor nogle huse i Balle fremstår nedslidte. I dag ledes den tunge trafik udenom byen, og der er en tendens til, at bymiljøet løbende forbedres.

Glatved Strand er beliggende kun tre km. sydøst for Balle. Glatved og Rugaard Strand, samt herregårdsmiljøet omkring Rugaard Gods udgør en stor rekreativ ressource for indbyggerne i Balle. Kyststrækningen syd for Balle er kendt for sine gode muligheder for kystfiskeri.

Balle er en del af Rosmus Skoledistrikt, og børnehave- og vuggestuebørn er tilknyttet det nyopførte børnehus ved Rosmus Skole, beliggende ca. to km fra Balle. Borgerstuen er det lokale møde- og aktivitetshus, som drives af Balle Beboerforening. I byen findes Balle Stadion med boldbaner og tennisbane, som drives af Tirstrup-Balle Idrætsforening. Midt i byen findes en petanquebane og en legeplads.

Balle i fremtiden

Der er 524 indbyggere i Balle (1. Jan. 2013). I den seneste 12-årige planperiode er der sket en mindre tilbagegang i antallet af indbyggere, og det forventes at denne udvikling vil fortsætte.

Der er muligheder i byen for opførelse af nye boliger, og derfor har byrådet ikke i kommuneplan 2013 udlagt nye rammeudlæg til boligbebyggelse. Der er et stort lokalt ønske om, at der etableres cykelsti til Rosmus Skole og det nyopførte Rosmus Børnehus.

Den nærtliggende hastigt voksende vindmøllevirksomhed har ytret ønske om udvidelse, hvilket byrådet ønsker at sikre. 

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

 Byskitse Balle.pdf (14.3 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk