Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne Feldballe - Tåstrup

Feldballe - Tåstrup

Balle  Feldballe-Tåstrup    
Knebel
Lime / Skørring  
Nimtofte       
Pindstrup
Thorsager       
Tirstrup
Tved
Vrinners
   
   

 

Forslag til Kommuneplan 2013

Feldballe - Tåstrup i dag

Feldballe og Tåstrup er beliggende for enden af motortrafikvejen og fungerer primært som bosætningsbyer, hvor især det alternative bosted Friland har oplevet stor popularitet. Indbyggerne er i stort omfang børnefamilier, og med kommunens laveste gennemsnitsalder er servicefunktionerne i høj grad målrettet disse børnefamilier.

Feldballe og Tåstrup fungerer - og ser sig selv - som én samlet byenhed. Tilsammen udgør de to byer et velfungerende bysamfund med friskole, hal, børnehave og dagligvarebutik. Der findes en række foreninger, heriblandt den fælles beboerforening, som bl.a. driver forsamlingshuset. Mange indbyggere orienterer sig mod Rønde, hvor uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder, fritidsaktivitet m.m. benyttes.

Feldballe og Tåstrup kan karakteriseres som en langstrakt vejby. Det fysiske bymiljø fremstår i dag hovedsageligt i god tilstand, da der igennem de seneste 5-6 år er sket en omfattende privat renovering af byens huse. Området betjenes af den regionale busrute mellem Aarhus – Grenaa.

Byudviklingen har primært fundet sted mod syd (Friland), og den seneste udvidelse af Friland er under udbygning. Friland Erhverv er også fuldt udbygget, ligesom det også er tilfældet for den seneste parcelhusudstykning ved Grødehøjvænget i Feldballe.

Feldballe - Tåstrup i fremtiden

Der er 444 indbyggere i Feldballe, mens der er 177 indbyggere i Tåstrup (1. Jan. 2013). I den seneste 12-årige planperiode er der sket en markant fremgang i antallet af indbyggere set i forhold til byernes størrelse, og det forventes at den positive udvikling vil fortsætte. Denne udvikling kan til dels tilskrives det alternative og attraktive Friland. Der findes to ubebyggede rammeudlæg til boliger, hvilket ikke kan dække behovet for nye byggegrunde i den kommende planperiode. Byrådet har derfor med kommuneplan 2013 udlagt et nyt boligområde ved Ærtebjergvej, i tilknytning til Feldballe.

Friland vil gerne kunne blive ved med at udvikle sig og har ytret ønske om at udvikle erhverv ud mod Ebeltoftvej. Udvidelsesmulighederne bør sikres, da Friland udgør et stærkt alternativt brand. Kommuneplan 2013 udlægger derfor et erhvervsareal til udvidelse ud mod Ebeltoftvej.

Byrådet ønsker, at Feldballes fremtidige udvikling skal ske i retning mod Tåstrup, da en sammenvoksning af byerne vil give mulighed for etableringen af cykel- og gangstier i en mere sikker afstand fra den trafikerede Ebeltoftvej. Derfor er området imellem Feldballe og Tåstrup udlagt til perspektivområde. Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

 Byskitse Feldballe.pdf (3.3 MB)

Infrastruktur

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk