Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne Knebel

Knebel

Balle  Feldballe-Tåstrup    
Knebel
Lime / Skørring  
Nimtofte       
Pindstrup
Thorsager       
Tirstrup
Tved
Vrinners
   
   

Forslag til Kommuneplan 2013

Knebel i dag

Knebel har en enestående beliggenhed, og i samspil med et aktivt lokalsamfund har det betydet, at byen frem til 2011 har oplevet en vækst i antal indbyggere. Knebel er med sine 628 indbyggere den største by på Mols og Helgenæs (1. Jan. 2013).

Det er også i Knebel, at folkeskolen Molsskolen og ældrecenteret Lyngparken er placeret, ligesom byen rummer lokalområdets idrætsfaciliteter og hal. Private servicevirksomheder er placeret langs Knebel Bygade, som sammen med Lyngevej er den centrale infrastruktur i byen. I Knebel findes der dagligvarebutik, apotek, sparekasse, mv. En tidligere møbelfabrik huser i dag mindre virksomheder og lokalhistorisk arkiv.

Byens boligområder har udviklet sig ligeligt på øst- og vestsiden af bygaden. Erhvervsområderne er placeret i den nordlige del af byen, og i den sydvestlige del af byen findes et mindre sommerhusområde, som strækker sig helt ned til strandkanten.

Det snoede gadeforløb i den nordligste og ældste del af Knebel er ikke skabt til den store mængde gennemkørende trafik til henholdsvis Mols og Helgenæs, og der har gennem tiden været drøftet flere forslag til trafikforbedringer, heriblandt omfartsvej, cykelstier og fortove.

Molsskolen har et stort opland, og der har igennem længere tid været arbejdet på at sikre børnene en bedre skolevej. Trafiksikkerhedsmidler har således anlagt en "kiss and ride"- plads på Molsskolens forareal, og i sommeren 2012 etableredes en ny cykelsti.

Knebel i fremtiden

I den sidste 12-årige planperiode har Knebel oplevet en tilvækst i antal indbyggere. Tilvæksten har betydet etablering af nye boligområder i den vestlige del af byen med udsigt til Knebel Vig, dette område er dog nu fuldt udbygget. En lokalplanlægning for endnu et boligområde er igangsat, og derudover er et areal i den østlige del af byen udlagt som boligområde. Der eksisterer således stor restrummelighed. Efter rækkefølgebestemmelsen prioriteres område 4.1.B7 før 4.1.B6.

Knebel har en naturlig begrænsning i sin vækst på grund af ubebyggelige arealer og planmæssige restriktioner. Der må derfor på sigt arbejdes med en byfortætning blandt andet ved omdannelse af udtjente erhvervsarealer.

Et ønske fra Borgerforeningen i Knebel om at få skabt en vejforbindelse mellem Energivej og Knebel Bygade har medført, at kommunens afdeling for Veje og Trafik har udarbejdet et forslag til en ny vejføring. Der er desuden reserveret areal til en omfartsvej øst om byen. Læs mere om infrastruktur ved at klikke på linket i boksen til højre under interne links. 

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjursr kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

 Byskitse Knebel.pdf (13.8 MB)

Infrastruktur

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk