Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne Lime / Skørring

Lime / Skørring

Balle  Feldballe-Tåstrup    
Knebel
Lime / Skørring  
Nimtofte       
Pindstrup
Thorsager       
Tirstrup
Tved
Vrinners
   
   

Forslag til Kommuneplan 2013

Lime / Skørring i dag

Lime og Skørring er to mindre landsbyer beliggende i Ådalen. Lime er en langstrakt by, som har udviklet sig langs en hovedgade, og består af knap 400 indbyggere. Byen og hovedgaden bærer præg af ældre gårde, og bygningsmassen fremstår hovedsageligt i god vedligeholdelsesstand. I byens nordlige del findes et erhvervsområde, hvor Vilomix har udviklet sig til en større foderstofvirksomhed. Byen har senest udviklet sig i den sydlige del.

Skørring er en mindre landsby med ca. 184 indbyggere. Byen består af ældre gårde og nyere parcelbebyggelser, som fremstår i god stand. Der er udlagt et byudviklingsområde til boliger, som ikke er påbegyndt bebygget.

Lime og Skørring udgør tilsammen bysamfund, der tilbyder offentlige og private servicefunktioner. Lime rummer en dagligvarehandel med postbutik, mens offentlig service i form af folkeskole, daginstitutioner og idrætshal med multibane findes i nabobyen Skørring. Desuden findes et udvalg af foreninger.

Områderne betjenes af den regionale busrute Randers – Hornslet og med kun ca. 16 km til Randers er mange indbyggere i Ådalen orienteret mod Randers, både hvad angår pendling til uddannelser og arbejdspladser, samt handel.

Lime / Skørring i fremtiden

Trods en vækst i den seneste 12-årige planperiode er der i de seneste fem år sket en mindre tilbagegang i antallet af indbyggere i de to bysamfund. På denne baggrund må det vurderes, at de eksisterende restrummeligheder vil kunne dække de fremtidige behov, og fokus bør derfor hovedsageligt være på fastholdelse af indbyggerne i Lime og Skørring. Nærheden og tilgængeligheden til de større byer Randers og Aarhus med disses udbud af arbejdspladser, kultur- og handelsmuligheder er en vigtig faktor for fastholdelsen af befolkningen i Ådalen.

Det er en meget væsentlig faktor for byernes mulighed for også i fremtiden at kunne tilbyde attraktive rammer for bosætning, at byerne fortsat kan tilbyde basale servicefunktioner som dagligvarebutikker, skole, institutioner og fritidstilbud. Der findes et stort lokalt ønske om, at der etableres cykelsti fra Lime til Ådalsskolen i Skørring.

Byrådet ønsker at støtte Vilomix i deres ønske om udvidelse, og der er udpeget lokaliseringsmulighed for et kommende biogasanlæg øst for Lime.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Denne side er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

 Byskitste Lime.pdf (2.4 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk