Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne Nimtofte

Nimtofte

Balle  Feldballe-Tåstrup    
Knebel
Lime / Skørring  
Nimtofte       
Pindstrup
Thorsager       
Tirstrup
Tved
Vrinners
   
   

Forslag til Kommuneplan 2013

Nimtofte i dag

Nimtofte er beliggende i den nordligste del af kommunen og er i dag et bysamfund med et aktivt og initiativrigt foreningsliv. Desuden tilbyder byen offentlige og private servicefunktioner som friskole, institutioner og indkøbsmuligheder. Området omkring Nimtofte udgør et af kommunens turismemæssige kraftcentre, med Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort som de to fyrtårne.

Det forventes, at Djurs Sommerland i år 2016 vil tiltrække over en mio. besøgende om året. Mængden af turister skaber allerede i dag en del trafikale problemer på Stationsvej. Gadeforløbene i Nimtofte er smalle og slyngede og vidner om, at landsbyen har ligget her i mange århundreder. Bymiljøet fremstår i dag hovedsageligt i en god vedligeholdelsesstand, men hovedgaden bærer dog præg af den store mængde trafik.

Der findes flere aktive foreninger i Nimtofte, bl.a. borgerforening og distriktsråd, men der benyttes også mange fritidstilbud i Ryomgård. Nimtofte har en god kollektiv trafikbetjening med de regionale busruter mellem Aarhus – Ryomgård, Randers – Ebeltoft, Randers – Grenaa og Ryomgård – Grenaa.

Nimtofte i fremtiden

I Nimtofte er der 637 indbyggere (1. jan 2013). I den seneste 12-årige planperiode er der sket en lille fremgang i antallet af indbyggere, og denne afdæmpede udvikling forventes at fortsætte. Der findes i Nimtofte flere ubebyggede rammeudlæg, og det vurderes, at disse i rigeligt omfang kan dække de fremtidige behov. Der er derfor ikke med kommuneplan 2013 udlagt nye rammeområder, og det store perspektivområde, der var udlagt i den østlige del af byen, er taget ud af planlægningen. Dette gøres, fordi der bør være fokus på at sikre byens centrale kvaliteter gennem byomdannelse og forskønnelse af bymidten.

Trafikken til og fra Djurs Sommerland i sommerperioden udgør et problem for bymidtens små gadeforløb, der ikke er egnede til den voldsomme trafikmængde. En omfartsvej mellem Frederikssundsvej og Randersvej til aflastning af bymidten vil kunne forbedre miljøet langs hovedgaden, se kommuneplanens tema om infrastruktur. Samtidig er der et behov for at planlægge fremtidige stiforhold i tilknytning til byen og Djurs Sommerland.

En ændring af det nuværende erhvervsområde ved Møllevej vil kunne give muligheder for etableringen af attraktive boliger med udsigt over dammen. Ejendommen er i dag bebygget med lagerhal og øvrige installationer fra den tidligere grovvareforretning og inkluderer også opstemningsværket og Mølledammen. 

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Denne side er revideret i forhold til Syddjurs kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB) 

 Byskitse Nimtofte.pdf (3.2 MB)

Infrastruktur

Rammer for lokalplanlægning

 Udvikling af herlighedsværdier Nimtofte, Pindstrup, Kolind og Ryomgård.pdf (11.4 MB)

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk