Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne Tirstrup

Tirstrup

Balle  Feldballe-Tåstrup    
Knebel
Lime / Skørring  
Nimtofte       
Pindstrup
Thorsager       
Tirstrup
Tved
Vrinners
   
   

Forslag til Kommuneplan 2013

Tirstrup i dag

Tirstrup er beliggende ved overordnet infrastruktur og har derfor en god tilgængelighed til et stort arbejdskraft- og beskæftigelsesopland. Byen fungerer som bosætningsby og i mindre grad som erhvervsby. Infrastrukturen har betydet, at byens hovedgade bærer præg af den tunge, gennemkørende trafik.

Tirstrup er en typisk vejby, hvor byvæksten fortrinsvis er foregået langs hovedlandevejen Århusvej og Ebeltoftvej. Her ligger de private servicevirksomheder i form af dagligvarebutik, servicestationer og håndværksvirksomheder. Den ældste bydel er koncentreret omkring Ballevej, og i denne bydel ligger også kirken. Bebyggelserne langs Århusvej bærer præg af den gennemkørende, tunge trafik og fremstår nedslidte.

Byens erhvervsområde er beliggende i den sydlige del af byen og rummer blandt andet genbrugsstation og varmeværk. Den nyeste boligudbygning ligger i nærheden af idrætshallen med adgang til de store attraktive skovarealer syd for byen, som desuden rummer et stort sommerhusområde.

Tirstrup er del af Rosmus Skoledistrikt, og børnehave- og vuggestuebørn er tilknyttet det nyopførte børnehus ved Rosmus Skole. I den tidligere folkeskole i Tirstrup blev der i 1994 grundlagt en idrætsefterskole, som tilfører byen liv i kraft af dens elevers synlighed i bybilledet. Der findes desuden det nye fælles ambulante genoptræningscenter, som er første skridt mod et samlet rehabiliteringscenter.

Byens idrætshal drives af en selvejende forening, og i tilknytning til hallen ligger det velfungerende forsamlingshus Birkehuset.

Tirstrup i fremtiden

Der er 489 indbyggere i Tirstrup (1. Jan. 2013). I den seneste 12-årige planperiode er der sket en mindre tilbagegang i antallet af indbyggere og det forventes at denne udvikling vil fortsætte.

Områdefornyelse og forskønnelse især langs med Århusvej og til dels Ballevej er tiltrængt og vil kunne styrke byens udtryk og attraktivitet. Det formodes, at der vil ske en øgning af tung trafik i forbindelse med udvidelsen af Grenaa Havn, hvilket understøtter prioriteringen af en omfartsvej nord om byen. Læs mere om infrastruktur ved at klikke på linket i boksen til højre under interne links.

Der er muligheder i byen for opførelse af nye boliger, og derfor udlægges ikke nye rammer til boligbebyggelse.

Det er et stort lokalt ønske, at der etableres en cykelsti til Rosmus Skole og det nyopførte Rosmus Børnehus, ligesom der ønskes bedre krydsningsmuligheder på Århusvej. Byrådet vil sikre muligheden for en udvidelse af idræts-efterskolen, herunder opførelsen af idrætshal.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

 Byskitse Tirstrup.pdf (13.9 MB)

Infrastruktur

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk