Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne Tved

Tved

Balle  Feldballe-Tåstrup    
Knebel
Lime / Skørring  
Nimtofte       
Pindstrup
Thorsager       
Tirstrup
Tved
Vrinners
   
   

Forslag til Kommuneplan 2013

Tved i dag

Tved er en mindre landsby på Mols, beliggende umiddelbart syd for Knebel Vig. Byen er kendetegnet ved et velbevaret landbymiljø, hvor blandt andet flere gårdanlæg præger bybilledet. Tved har til trods for nærheden til den større by Knebel bevaret sit eget liv og serviceniveau. Landsbyen ligger lidt oppe i landet, mens Nedre Tved ligger ved Knebel Vig og domineres af kirken og præstegården. Kyststrækningerne i umiddelbar nærhed til byen udgør byens rekreative områder.

Byen har, set i forhold til sin størrelse, en betydelig privat service. Der findes i Tved en større dagligvarebutik, slagter, sparekasse og dertil en del erhvervsdrivende og op imod et halvt hundrede arbejdspladser. De større, nærtliggende sommerhusområder ved Begtrup Vig og Skødshoved underbygger byens dagligvarehandel. Byens forsamlingshus er centralt beliggende i byen og meget velfungerende. Det er her, Molsamatørerne opfører deres årlige revy.

Fra Tved er der godt en times kørsel til Aarhus, men med en mulig etablering af en hurtigfærgeforbindelse fra Skødshoved til Århus vil transporttiden kunne halveres. Der gælder en Udviklings- og bevaringsplan for Tved (Lokalplan nr. 261).

Tved i fremtiden

Byens nyere boligområder er placeret i den vestlige del af byen, og i det senest byggemodnede boligområde ved Agerhøjen er to grunde bebygget. På nuværende tidspunkt eksisterer der stor restrummelighed, som sikrer muligheden for fortsat tilflytning, og byrådet har derfor ikke i kommuneplan 2013 udlagt nye rammer.

Såfremt hurtigfærgen mellem Skødshoved og Aarhus etableres, skal det vurderes, hvilken betydning dette kan have for udvikling i Tved.

I den gældende Udviklings- og bevaringsplan for Tved peges på en række fartdæmpende trafikindgreb. Lokalplan LP261.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

 Byskitse Tved.pdf (11.4 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk