Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Bosætning og byudvikling Landområderne Vrinners

Vrinners

Balle  Feldballe-Tåstrup    
Knebel
Lime / Skørring  
Nimtofte       
Pindstrup
Thorsager       
Tirstrup
Tved
Vrinners
   
   

Forslag til Kommuneplan 2013

Vrinners i dag

Vrinners er beliggende på Mols, ca. ni km syd for Rønde og tre km nord for Knebel. Terrænet falder markant mod byens midte fra både nord og syd og opleves især ved kørsel af bygaden, som er den gennemgående infrastruktur i byen. Indbyggertallet i Vrinners har de sidste 12 år været moderat stigende. Stor restrummelighed sikrer, at nye indbyggere fortsat kan flytte til og dermed være med til at fastholde grundlaget for et levende og attraktivt bysamfund.

Langs bygaden ligger private servicevirksomheder, såsom dagligvarebutik, bager og det gamle mejeri, som nu huser en økologisk konfektfabrik. De nyere boligområder er placeret i den østlige del af byen, hvorimod den vestlige del af byen udpræget er den oprindelige landsby med gårdbebyggelser, hvoraf flere har udvidet i takt med udviklingen. Byen er forbundet med et sommerhusområde, som er placeret helt ud til kysten.

Kyststrækningen umiddelbart vest for byen udgør byens nærrekreative område, ligesom "indgangen" til naturområdet Mols Bjerge ligger få kilometer mod øst. Byens forsamlingshus er ofte i brug, og på forsamlingshusets udearealer er etableret en legeplads på initiativ af lokale kræfter. Vrinners er del af Molsskolens skoledistrikt, men i nærheden findes også Syddjurs Friskole.

Der gælder en udviklende og bevarende lokalplan for Vrinners (Lokalplan 252).

Vrinners i fremtiden

Der er 392 indbyggere i Vrinners (1. Jan. 2013). I den seneste 12-årige planperiode er der sket en mindre fremgang i antallet af indbyggere og det forventes, at den moderat positive udvikling vil fortsætte.

Der findes stor restrummelighed, som sikrer muligheden for fortsat tilflytning, og byrådet har derfor ikke med kommuneplan 2013 udlagt nye rammer til boligområder.

Den gældende Udviklings- og bevaringsplan for Vrinners peger på en række konkrete fartdæmpende trafikindgreb. Hastighedsdæmpning ved indkørslen til Vrinners fra Røndesiden er gennemført i efteråret 2011.

Kortet som ses til højre er opdateret i forhold til det kort der vises i temahæftet. En større version af kortet findes i boksen under interne links.

Fakta og restrummeligheder 2013

Dette team er revideret i forhold til Syddjurs kommuneplan 2009. 


 

 

 Temahæfte om Landområderne som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf  (11 MB)

 Byskitse Vrinners.pdf (13.4 MB)

Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk