Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv Ældre

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

Ældre


Forslag til Kommuneplan 2013

I Syddjurs Kommune har man siden 2007 arbejdet med en sektorplan for ældreområdet. Formålet med sektorplanarbejdet er at skabe grundlag for prioritering, organisering og udvikling af fremtidens ældresektor (se sektorplanen eller gå til kommunes hjemmeside for ældreområdet via boksen til højre under eksterne links). Sektorplanen 2011 præsenterer samlet set oplæg til udviklingsmål inden for de fire fokusområder og oplæg til fremadrettede investeringer. Arbejdet var opdelt i fire faser.

Sektorplan fase I: Statusrapport (2008).

Sektorplan fase II: Perspektiveringer for fremtiden (2009).

Sektorplan fase III: Borgerønsker til fremtidens ældreområde (2009). Fase III indeholder endvidere oplæg fra det daværende Udvalg for Sundhed, ældre og social, der den 8. juni 2009 traf beslutning om politiske mål og efterfølgende planlægning og handling som opfølgning på sektorplanen. Der blev peget på følgende fire områder med henblik på udvikling:

  • Fremtidens organisering og placering af træning og aktivitet.
  • Analyse og vurdering af korttidspladser.
  • En ældrebolighandleplan.
  • Organisering af fremtidens frivillige.

Sektorplanfase IIII: Principprogram for udvikling af ældreområdet (2011). Planlægningens fase IIII er til det principprogram, der som overordnet planlægningsredskab skal danne baggrund for den fortsatte samlede udvikling af ældreområdet, herunder ikke mindst i forhold til plejecenterudvikling og dermed som basis for anlægsprogram. Der indgår på den baggrund anlægsøkonomiske beregninger i principprogrammet, der kan anvendes som grundlag for en overordnet budgetplanlægning.

Botilbud og lokalcentre for ældre ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. Lokalcentre for ældre er grønne, ældreboliger er gule, plejeboliger err blå og kollektive boliger for ældre er røde.

 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 
 

Kulturtilbud

Fritidstilbud

Kollektiv trafik

 

Syddjurs hjemmeside om ældre

Sektorplan for ældre

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk