Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv Dagtilbud 0-6 år

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

Dagtilbud 0-6 år


Forslag til Kommuneplan 2013

Syddjurs kommunes dagtilbud udvikler i samarbejde med forældrene rammer for, at alle børn har lyst til at møde livet med nysgerrighed og glæden ved at indgå i fællesskabet. Det sker med udgangspunkt i et værdsættende og anerkendende menneskesyn.

I Syddjurs Kommunes dagtilbud er der

  • plads til at være barn
  • plads, tid og rum til leg og vendskaber
  • udviklende og lærende børnemiljøer, som begejstrer og skaber glæde og trivsel
  • plads til mangfoldighed
  • aktiv udnyttelse og brug af de mangfoldige natur- og kulturgaver

Dagtilbudsområdet består af dagplejen, integrerede institutioner (vuggestue+børnehave) og børnehaver. Endvidere varetages en specialpædagogisk indsats gennem et team, samt af specialafdelinger, ligesom der eksisterer en række private pasningsmuligheder (institutioner og dagplejehjem) som der føres tilsyn med. 

Til dagplejen kan der være tilknyttet legestuer og eventuelt gæstedagplejehuse. Tilbuddene er placeret strategisk/geografisk vurderet på baggrund af efterspørgsel og befolkningsgrundlag mv. Placeringerne fremgår af kortet til højre. Dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner forventes også de kommende år at være de grundlæggende pædagogiske pasningstilbud i Syddjurs Kommune. Der er iværksat samarbejder, således at de mindste institutioner indgår i ledelsesmæssige, driftsmæssige og administrative enheder sammen med andre institutioner eller distriktets skole. Styringen af kapacitet sker gennem forudgående analyser af efterspørgsel samt befolkningstal/prognoser. Tilbuddenes indhold, sammensætning og serviceniveau besluttes gennem dagtilbudslov og kommunale budgetter.

Link til kommunens side om Dagtilbud kan findes i boksen til højre under eksterne links. Se desuden afsnittet om Familie og Børn her i kommuneplanen.

Børnehaver i 2013 ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 
 

Familie og Børn

 

Syddjurs side om dagtilbud

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk