Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

Byrådets målsætninger

  • Byrådet vil arbejde for, at de alsidige kulturinitiativer, kvaliteter og værdier, der styrker Syddjurs Kommune, som et attraktivt sted at bo, opleve og leve, skal understøttes og udvikles
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommunes fritids– og kulturtilbud skal være alsidige og attraktive i såvel større byområder som lokalområder. Tilbuddene udvikles og manifesteres indenfor Syddjurs Kommunes kendemærker: Natur, kultur og sundhed
  • Byrådet vil fortsat arbejde for inddragelse af borgerne samt støtte op om de aktive og initiativrige distriktsråd
  • Byrådet vil, at Syddjurs Kommune skal give borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv, med overskud til også at være noget for andre
  • Byrådet vil arbejde for, at der udvikles sundhedsfremmende omsorgsmiljøer for de svageste ældre, der integrerer ældre med flere og færre ressourcer
  • Byrådet vil skabe aktive miljøer i form af ældrecentre og sundhedscentre, der aktiverer, involverer og skaber rammer, der fremmer mulighederne for sundhed og rehabilitering
  • Byrådet vil sikre adgang til grønne områder og stier, gode opholdsarealer og let adgang til udendørs motion
  • Byrådet vil indenfor handicapområdet, at den enkelte borger har størst mulig indflydelse på eget liv, og at borgeren sikres et liv med livskvalitet og glæde
  • Byrådet vil i samarbejde med forældrene udvikle livsduelige børn og unge, der mestrer eget liv og bidrager aktivt til demokratiske fællesskaber
  • Byrådet vil, at kommunens skolevæsen i samarbejde med forældrene udvikler dygtige, engagerede og glade børn og unge

Forslag til Kommuneplan 2013

Syddjurs Kommune er en udpræget bosætningskommune, og det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde. Og en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Med andre ord skal Syddjurs Kommune være rammen om det gode liv for alle vores aktive og engagerede borgere.

Det gode liv handler i denne forbindelse om mange ting. Det handler om muligheden for gode levevilkår og for at deltage i sociale fællesskaber. Ligeledes handler det om muligheder for indflydelse, hvor man bor og lever og muligheder for et fysisk aktivt liv.

Det gode liv handler i høj grad også om sundhed. Sundhed forstået som det enkelte menneskes sociale og psykiske velvære. Sundhed er en ressource, et middel for det enkelte menneske til at få et godt liv. Sundhed er en ressource, der kan anvendes til at yde omsorg for sig selv og andre, til at føle livsmod og livsglæde og til en følelse af at kunne mestre hverdagens mange forskellige situationer. Sundhed er derfor en væsentlig forudsætning for det gode liv. Det er derfor ekstra vigtigt for kommunen at fokusere på de rammer, muligheder og tilbud, der sikrer borgerne en bedre sundhed – og dermed bedre livskvalitet.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009, men tilpasset kommunens nye sektorplaner og politikker.


 

 

 

Kom med bemærkninger her

Boliger til alle

Naturens rekreative værdier

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

 Befolkningsprognose 2013 for Syddjurs.pdf (1.5 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk