Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv Distriktsråd

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

Distriktsråd


Forslag til Kommuneplan 2013

Hvert enkelt landområde, by og landsby har en række unikke lokale vilkår og ressourcer, og samtidig er der mange engagerede borgere og et stærkt foreningsliv. Disse lokale ressourcer er udgangspunktet for samarbejdet om udviklingen i landområderne. I hvert af kommunens distrikter er der derfor oprettet et distriktsråd, som er lokalområdernes talerør og stemme overfor kommunen.

Hvad er et distriktsråd

Distriktsråd er lokalområdernes talerør og stemme overfor byrådet og administrationen i Syddjurs Kommune. Distriktsrådet kan formidle lokalområdets holdninger til emner, som berører få eller alle borgere – på baggrund af diskussioner og debat, hvor man finder frem til de forskellige holdninger eller eventuelt en fælles holdning. Distriktsrådet kan også være det sted, hvor der skabes fælles fodslag om aktuelle emner eller fælles opbakning, ejerskab og forståelse for en ide. Distriktsrådene kan på den måde bidrage til, at lokalområderne styrkes. 

Der afholdes årligt et dialogmøde, hvor distriktsrådene orienterer og orienteres om aktiviteter i løbet af året og har mulighed for at hente inspiration og sparring fra de andre distrikter. Distriktsrådet består af repræsentanter for alle lokalområdets aktører, der har en interesse i lokalområdets ve og vel: enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder. 

Hvilke opgaver kan et distriktsråd tage sig af

Det kan være relevant at diskutere overordnede spørgsmål som: Hvad har betydning for at vi bor her? Hvad mener vi er unikt for vores lokalområde? Hvad vil vi gerne bevare og værne om i vores lokalområde? Hvad vil vi gerne have at vort lokalområde er kendt for? Hvad er den lokale identitet i lokalområdet?

Distriktsrådet kan inddrages som lokalområdets ”stemme” over for kommunen og andre offentlige myndigheder i forbindelse med konkrete opgaver, f.eks. ved udarbejdelse af lokalplaner, kortlægning af lokalområdets udviklingspotentialer, udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi, udarbejdelse af kommuneplan m.m.

Lokal identitetsdannelse

Distriktsrådet kan være med til at styrke den lokale identitet ved at være bevidst om at styrke værdierne i lokalområdet. For at fremme den lokale identitetsdannelse og kultur kan distriktsrådet ansøge kommunen om midler til at gennemføre konkrete initiativer, aktiviteter og tilbud. Se boksen til højre under eksterne link, vedr. krav ifm. tilskud til distriktsråd.

Distriktsrådenes områder ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 
 

Bosætning og byudvikling

 

 

Distriktsrådene i Syddjurs

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk