Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv Familie og Børn

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

Familie og Børn


Forslag til Kommuneplan 2013

I samarbejde med forældrene sigter Syddjurs Kommune efter at gøre alle børn og unge til dygtige, livsduelige, engagerede og glade mennesker, der har lyst til fællesskab med andre. Derfor

  • prioriterer vi sunde og inkluderende miljøer, hvor barnet kan udvikle sin identitet og potentiale i samspil med andre
  • anerkender vi forskelligheder som en forudsætning for at kunne skabe disse miljøer

Alle børn har ret til ligebehandling, leg, udvikling, skolegang, sundhed, deltagelse og beskyttelse ifølge FN''''s konventioner. Det betyder, at børn, fra de er helt små, skal have omsorg, sund og alsidig kost og mulighed for at udvikle og udfolde sig gennem leg og læring. Til at sikre dette er forældre og den omgivende familie den primære ressource for barnet, og Syddjurs Kommune kan være en samarbejdspartner for barnet, den unge og forældrene. Allerede før en familie får det første barn er der adgang til rådgivning for forældrene om sundhed og omsorg for barnet.

Hvis børn og unge har brug for støtte under opvæksten, skal støtten tilrettelægges i et samarbejde mellem pædagoger, lærere, forældre, bedsteforældre og andre i barnets netværk. Vi ønsker, at børn og unge færdes i rummelige og inkluderende miljøer i det daglige, og vi har fokus på at udnytte det netværk, barnet kender i forvejen. Derfor arbejder Syddjurs Kommune efter en sammenhængende børnepolitik; Børn i fællesskab, som bruges aktivt til at skabe en sådan helhed i børnenes og de unges liv. Forældre, dagtilbud, skoler, fritidsområdet og frivilligdelen skal i fællesskab søge at skabe gode rammer for udvikling og sammenhæng i børnenes og de unges liv. Link til Syddjurs Kommunes børnepolitik - Børn i fælleskab og til Syddjurs Kommunes side om Familie og børn kan findes i boksen til højre under eksterne links. Se desuden afsnittet om Dagtilbud og Folkeskolerne her i kommuneplanen.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

Dagtilbud 0-6 år

Grundskoler 

 

Børnepolitik - Børn i fællesskab

Syddjurs side om familie og børn

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk