Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv Fritidstilbud

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

Fritidstilbud


Forslag til Kommuneplan 2013

Idrætsanlæg - haller, svømmehaller og legepladser

Der er rig mulighed for at dyrke udendørs idræt og motion på de kommunale idrætsanlæg. På stort set alle anlæg forefindes lysanlæg, således at vintertræning er en mulighed. Syddjurs Kommune giver drifts- og vedligeholdelsestilskud til flere tennisbaner fordelt over hele kommunen. I Ebeltoft og Hornslet findes der kommunale svømmehaller og i Kolind et kommunalt friluftsbad. Der er indgået kommunale driftsaftaler med lokalområdernes svømmeklubber.

Kommunen har attraktive maritime miljøer, hvor der i foreningsregi er mulighed for, at dyrke roning, dykning, vinterbadning, kajak- og jollesejlads. Derudover er anlagt mountainbikebane i Ebeltoft og Krolfbane, samt Discgolfbane ved Filmhøjskolen i Ebeltoft.

Der udvikles hele tiden nye faciliteter i et samarbejde og efter ønske fra borgere og initiativtagere. Man finder derfor en bred vifte af fritidstilbud i Syddjurs Kommune, hvor der er alt fra de traditionelle fritidstilbud som fodbold, håndbold, badminton, golf, petanque og tennis m.fl. til mere utraditionelle og nyere som floorball og krolf.

Med henblik på at tilpasse brugernes efterspørgsel på fleksibelt tilrettelagte idræts- og motionsmuligheder, er kommunens idrætshaller inde i en kraftig udvikling. Der findes ni selvejende haller, som modtager kommunalt driftstilskud, to skolehaller og en kommunal hal. Der arbejdes målrettet mod, at den sidste kommunale hal snarest overgår til også at blive en selvejende institution. Der arbejdes med at modernisere og udvikle hallernes tilbud til borgerne i Syddjurs. Hallerne fremgår af kortet til højre.

Haller ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Udover legepladser ved skoler og institutioner tilbyder Syddjurs Kommune tilsyn på private legepladser. Med udgangspunkt i lokalt engagement skal der fortsat arbejdes på etablering af nye legepladser. Der arbejdes på, at alle borgere i landsbyer og byområder har nær adgang til et spændende og kreativt uderum. Legepladser skal ikke alene henvende sig til kommunens yngste borgere, men også gerne til unge og voksne i form af folkesundhedspladser og andre nye og anderledes bevægelsesmuligheder og mødesteder. Alle legepladser overholder Dansk Standard for legeredskaber.

Folkeoplysning - foreninger og oplysningsforbund

I Syddjurs Kommune findes flere hundrede foreninger, hvoraf en stor del er godkendte og derfor modtager kommunalt tilskud. Ligeledes findes der i kommunen 11 oplysningsforbund, der også er godkendt og modtager et kommunalt tilskud, og som sørger for en bred vifte af aftenskoletilbud i de forskellige områder i kommunen. Kommunen understøtter disse aftenskoler økonomisk, men også i udviklingen af området generelt.

Derudover understøtter Syddjurs Kommune også Frivillighedsrådet, der bl.a. har til opgave at sikre en fordeling af kommunens udviklingspulje og § 18 puljemidler, der støtter det frivillige sociale arbejde i kommunen.

Samvirker

Syddjurs Kommune arbejder med at udmønte Byrådets beslutning om at få etableret en organisering af kultur- og fritidsområdet ved at nedsætte samvirker indenfor de forskellige områder, som kultur og fritid dækker over. Der er et ønske om at skabe fora for dialog mellem de mange foreninger, frivillige, politikere og forvaltning i udviklingen og styrkelsen af områderne.

Se mere på kommunens hjemmeside om kultur og fritid i boksen til højre under eksterne links.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 
 

Landskab og Kultur

Turisme

 

Syddjurs kommune - Kultur og Fritid

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk