Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv Grundskoler

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

Grundskoler


Forslag til Kommuneplan 2013

Syddjurs Kommunes Skolevæsen udvikler i samarbejde med forældrene dygtige, engagerede og glade børn og unge. Det sker med udgangspunkt i et værdsættende og anerkendende menneskesyn og gennem

  • udfordrende, kreative og fleksible læringsmiljøer
  • forpligtende fællesskaber
  • respekt for mangfoldigheden
  • helhed og sammenhæng
  • aktiv udnyttelse og brug af de mangfoldige natur- og kulturgaver

Det handler om: Læring, trivsel og udvikling.

Folkeskoler

Syddjurs Kommunes skolevæsen består i år 2013 af 11 folkeskoler hvoraf 1 er specialskole. Skolerne er fordelt på 10 skoledistrikter. Folkeskolernes placering og skoledistrikter fremgår af kortet til højre.

Folkeskoler
Klassetrin
Tilbud

Marienhoffskolen

0.-9.

 

Pindstrupskolen

7-15 år

Specialskole

Kolind Centralskole

0.-9.

Specialklasser 

Ådalsskolen

0.-9.

 

Thorsager Skolen

0.-6.

 

Mørke Skole

0.-9. 

 

Rønde Skole

0.-10.

 

Hornslet Skole

0.-9. 

 

Rosmus Skole

0.-9. 

Specialklasser 

Ebeltoft Skole

0.-9. 

 

Skelhøje skole

0.-9.

Modtageklasser i dansk for tosprogede

Molsskolen

0.-9.

Specialklasser

 

Privat- og friskoler

Udover de kommunale tilbud er der 6 privat- eller friskoler. Disse fremgår ligeledes af kortet til højre.

Privat- og Friskoler
Klassetrin
Middjurs Friskole 0.-6.
Ryomgård Realskole 0.-10.
Ugelbølle Friskole 0.-6.
Rønde Privatskole 7.-10.
Feldballe Friskole 0.-7.
Syddjurs Friskole 0.-9.

 

Grundskoler, SFO og privat- og friskoler ses på kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. Skolerne er blå og SFo''''erne er rød/gule trekanter.

Ungdommens uddannelsesvejledning / UU Djursland

Ungdommens Uddannelsesvejledning har uddannelses- og erhvervsvejledningsansvar for unge fra 6. klasse i grundskolen og til de unge fylder 25 år. Opgaven varetages af UU-Djursland i et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner. Norddjurs Kommune er administrationskommune, og det overordnede administrative og faglige ansvar er placeret hos den ansvarlige direktør for området i Norddjurs Kommune. Link til kommunens side om Folkeskolerne kan findes i boksen til højre under eksterne links. Se desuden afsnittet om Familie og børn samt Dagtilbud 0-6 år her i kommuneplanen.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 
 

Famillie og børn

Dagtilbud 0-6 år

 

Syddjurs side om skoler og uddannelse

UU-Djursland

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk