Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv Kulturtilbud

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

Kulturtilbud


Forslag til Kommuneplan 2013

Kulturkommune på vej

Syddjurs Kommunes byråd har i en budgetaftale vedrørende budget 2012 og overslagsårene 2013-2015, vedtaget, at Syddjurs Kommune skal være kulturkommune, hvilket indebærer, at "...der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen og synergien med projektet Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017 udnyttes. Målet er at styrke kommunens image, forbedre mulighederne for meromsætning gennem tiltrækning af investeringer i kultur, kulturelle synergier og kulturoplevelser til kommunens borgere. For at få fuldt udbytte af indsatsen, skal kulturudviklingen ses som et samarbejde mellem flere partnere f.eks. omkring den regionale turismestrategi." Det er med dette udgangspunkt, at der arbejdes med en udviklingsstrategi for kultur og fritid for kommunens borgere og besøgende.

Kulturtilbud

Fritids- og kulturlivet i Syddjurs Kommune er bredt og varieret og afspejler de mange kreative og engagerede ildsjæle, der bebor kommunen og er altafgørende aktører i at sikre et alsidigt udbud af aktiviteter. Syddjurs Kommune er også kendt for at besidde mange turist- og kulturattraktioner af høj kvalitet, og endelig har kommunen den gave at være placeret midt i en smuk natur og med en lang kystlinje, hvor der er gode muligheder for udendørs fritids- og kulturaktiviteter.

Børn og unge

Syddjurs Kommune satser meget på at udvikle muligheder og tilbud for børn og unge. Der er således både Musikskole, Billedskole og dramahold for de unge og en særlig talentlinje: Shanghai Akademiet for dem, der vil noget med deres kreative talent. Et succesfuldt tiltag er Værelze 313, hvor unge lærer at blive kulturarrangører. Derudover er et andet ungdomsprojekt under vejs; Kraftværket i Kolind, som er nogle unikke store rammer for skatere, BMX''ere, graffitimalere og andre aktiviteter som unge ønsker at etablere – rammerne er der, indholdet er op til de unge selv. Ungdomsskoler (orange) ses af kortet til højre.

Museer og egnsarkiver

Markante, landskendte institutioner som Glasmuseet og Fregatten Jylland i Ebeltoft udbyder mange aktiviteter for store og små og har desuden aktive skoletjenester. Museet for Syddjurs er nu en del af Museum Østjylland, hvor der fortsat udvikles nye og utraditionelle formidlingstiltag. Djurslands Jernbanemuseum og kommunens otte egnsarkiver drives af en fast kerne af ildsjæle og her gemmer sig mange små og store historier.

Kulturhuse, biografer og forsamlingshuse

Kom-Bi-biograf og kulturhus i Hornslet, Glassalen på Kolind Centralskole, Kraftværket i Kolind, Brændpunktet i Ebeltoft, Hotellet i Rønde, Kulturministeriet, Aktivitetshuset og Maltfabrikken i Ebeltoft fungerer alle som hjemsteder for kulturelle aktiviteter i kommunen.

På Hotellet i Rønde renoveres de eksisterende rammer, der rummer et egnsteater, en musikskole og en billedskole samt en række foreninger. Derudover er udvikling og etableringen af Maltfabrikken i Ebeltoft som et kulturhus med kreative erhverv, formidling og evt. bibliotek i proces.

I kommunen findes to biografer; Kom-Bi i Hornslet og Store Bjørn i Ebeltoft samt 33 forsamlingshuse, der danner rammen om mange spændende lokale aktiviteter.

Biblioteker

Syddjurs Bibliotek er en væsentlig og vigtig kulturinstitution for Syddjurs Kommunes borgere med afdelinger i Hornslet, Mørke, Rønde, Kolind og Ebeltoft, samt en bogbus, der når ud til landområderne. Biblioteket oplever et stigende udlån og et stigende antal besøgende både i det fysiske og det virtuelle bibliotek. Derudover er bibliotekets opgaver og tilbud til borgerne og lånerne under stadig udvikling, herunder udbredelse af selvbetjening, når det gælder udlån af materialer. Biblioteker (gule) ses af kortet til højre.

Teater, musik og billeder

I Syddjurs Kommune findes flere teaterforeninger, hvor man kan deltage som aktør eller som tilskuer. Syddjurs Egnsteater er Syddjurs Kommunes professionelle Egnsteater. Der blev i 2012 indgået en ny, fireårig aftale mellem kommunen og teatret. Syddjurs Egnsteater tilbyder teater for børn og unge både i og udenfor kommunen.

Syddjurs Musikskole oplever fortsat stor efterspørgsel. Syddjurs Musikskole administreres fra Hotellet i Rønde, hvor der også findes øvelokaler. Skolen udbyder både eneundervisning og undervisning i samspilsgrupper og arrangerer årligt elevkoncerter og indgår desuden i samarbejder med Billedskole og teater i f.eks. at tilbyde summer camps for børn og unge. Musiklivet i kommunen er generelt meget aktivt. Her kan nævnes musikfestivaler, koncerter – ude som inde, amatører som professionelle – klassisk, blues, rock og jazz og meget mere.

Syddjurs Billedskole tiltrækker mange børn og unge til sammen at være kreative og fordybe sig med konstruktiv sparring fra en underviser, der selv brænder for den kreative, visuelle udfoldelse. Skolen arbejder fortsat på at udbrede deres aktiviteter til flere lokalområder i kommunen og tilbyder sommerskoler mm.

Kunst

Kunstnerne, kunsthåndværkerne og glaspusterne er med til at sætte ekstra kulør på tilværelsen i Syddjurs Kommune. Der er tradition for et aktivt udstillingsliv, kunstnere udstiller sammen og hver for sig og der findes en række kunstforeninger og kunstnerforeninger, som arrangerer kunstudstillinger, workshops, åbne værksteder mv.

I 2010 blev Syddjurs Billedkunstråd etableret, der årligt arrangerer åbne værksteder, masterclasses mm. Kommunen ønsker således i et samarbejde at gøre brug af den professionelle kompetence medlemmerne af Billedkunstrådet besidder, hvorfor de også tages med på råd ved beslutninger omkring kunst og by forskønnelses-projekter i det åbne rum.

Se mere på kommunens hjemmeside om kultur og fritid i boksen til højre under eksterne links.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 

 


 
 

Landskab og Kultur

Lystbådehavne

Feriebyer og lignende

 

Syddjurs Kommune - Kultur og Fritid

Syddjurs Musikskole

Syddjurs Billedskole

Børnekulturportalen

Shanghai Akademiet

Museum Østjylland

Syddjurs Bibliotek

Syddjurs side om Kultur og Fritid

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk