Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv LAG Djursland

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

LAG Djursland


Forslag til Kommuneplan 2013

En Lokal Aktionsgruppe (LAG) er et partnerskab mellem myndigheder, organisationer foreninger, virksomheder og borgere, som har til formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet, landdistrikterne og fiskeriområderne i henhold til en lokal udviklingsstrategi. LAG Djursland er en forening, som arbejder med udvikling af landdistrikterne og fiskeriområderne i bredt samspil med lokalsamfundet.

Gruppen er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU. Bestyrelsen for LAG Djursland indstiller støtteegnede projekter til NaturErhvervstyrelsen, som (på vegne af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) administrerer midler fra EUs landdistriktsprogram og fiskeriprogram.

LAG Djursland arbejder med at:

  • Udarbejde en strategi for udvikling af landdistrikter og fiskeområder på Djursland
  • Tage initiativ til nye aktiviteter, der kan bringe liv og jobs til området
  • Støtte og vejlede projektmagere og ildsjæle i at komme videre med projekter
  • Oplyse om muligheder for at søge tilskud
  • Indstille tilskudsegnede projekter til Fødevareministeriet

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, og foreningen er åben for alle. 

Syddjurs Kommune har sammen med Norddjurs Kommune medvirket til etableringen af den fælles lokale aktionsgruppe LAG-Djursland og arbejder med en række projekter, der skal skabe udvikling i landdistrikterne gennem nye initiativer og støttemuligheder.

Læs mere om Den Lokale Aktionsgruppe på LAG Djurslands hjemmeside som fremgår af boksen til højre, under eksterne links.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

LAG Djursland

Syddjurs Kommune - LAG Djursland

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk