Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Det gode liv Voksne handicappede

Det gode liv

> Sundhedspolitik
> Ældre
> Familie og Børn
> Grundskoler
> Dagtilbud 0-6 år
> Voksne handicappede
> Kulturtilbud
> Fritidstilbud
> Distriktsråd
> LAG Djursland

Voksne handicappede


Forslag til Kommuneplan 2013

Syddjurs kommune har en godkendt handicappolitik, som tager udgangspunkt i FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede. Syddjurs Kommune ønsker at markere sig som en handicapvenlig kommune, hvor der er fokus på at sikre et koordineret og tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner, samt i den daglige opgaveløsning og udvikling af nye tilbud til handicappede. Handicappolitikken dækker både handicappede børn og voksne.

Den kommunale handicappolitik omfatter alle forvaltningers områder, og den tager sit udgangspunkt i FN’s Standardregler om lige muligheder for handicappede. Med udformning af en handicappolitik ønsker Syddjurs kommune, at

  • markere sig som en handicapvenlig kommune
  • udbygge samarbejdet med kommunens handicappede borgere
  • forbedre den daglige opgaveløsning
  • kvalitetssikre den fremadrettede planlægning
  • udbygge personalets viden om handicapforhold
  • sikre et koordinerende og tværfagligt samarbejde med og omkring den handicappede.
  • sikre et samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner i den daglige opgaveløsning, samt udvikling af nye tilbud til handicappede

Kommunens overordnede målsætning er, at handicappede, så vidt muligt skal kunne deltage som borgere i Syddjurs kommune, på lige fod med kommunens øvrige borgere. Fysisk tilgængelighed og tilgængelighed til information er vigtige forudsætninger for dette. Kommunen ønsker også at synliggøre handicapområdet i forvaltningerne. Alle medarbejdere skal på deres arbejdsområde kende de overordnede målsætninger og ledelsen ønsker, at alle medarbejdere aktivt tænker handicapområdet ind i det løbende arbejde.

Sektorplanen for Voksen- og Handicapområdet har til opgave at belyse de fremtidige rammer for udviklingen på området i Syddjurs Kommune, og den er som sådan rettet imod at optimere indsatsen indenfor de økonomiske, politiske, faglige og administrative muligheder, der stilles til rådighed for arbejdet. Udgangspunktet for arbejdet med sektorplanen er skabelsen af en indsats, hvor anvendelsen af kommunens ressourcer bliver styrket og målrettet i forhold til det socialfaglige og pædagogisk faglige arbejde for og med borgerne. Nøgleordene for sektorplanen bliver dermed en kombination af faglighed og udvikling under hensyntagen til de ressourcer, der findes på området. Formålet bliver dermed også, at skabe et grundlag for prioritering, organisering og udviklingen af fremtidens ældresektor.

Sektorplanen tager udgangspunkt i et helhedssyn omkring borgerne og belyser borgernes nuværende muligheder og fremtidige perspektiver i forhold til temaerne bolig, arbejde, undervisning/aktivitetstilbud og fritid. Sektorplanen vil være en del af grundlaget for den politiske prioritering af den fremtidige udvikling. Sektorplanen findes i boksen til højre under eksterne links. 

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.

 

 

 


 

 

 

Syddjurs kommunes - Social, Psykiatri og Handicap

Syddjurs Kommune - Handicaprådet

 Sektorplan social og voksen handicapped.pdf (2.7 MB)

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk