Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Erhverv Detailhandel Definition af detailhandel

Definition af detailhandel

Definition af detailhandel


Forslag til Kommuneplan 2013

Det følgende er udvalgte definitioner fra statens vejledning om detailhandelsplanlægning.

Butik

En butik er et sted, hvorfra der sælges og udleveres varer direkte til privatkunder. Det gælder også diverse showrooms, outlets, lagersalg, engroshandel, permanente boder og stadepladser, hvorfra der er salg til private. Det afgørende er, om der er fysisk kundekontakt mellem køber og sælger. Hvis aktiviteten skaber kundestrømme, så er det at betragte som en butik i planlægningsmæssig forstand.

Internethandel og postordre, hvor kunden køber varen på f.eks. nettet, og hvor varerne bringes ud til køberen, er ikke detailhandel i planlægningsmæssig forstand. Butikker, der sælger serviceydelser som f.eks. frisører, skræddere, renserier, klinikker mv. skal ikke lokaliseres efter reglerne om placering af detailhandel.

Dagligvarer

Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med, at de bruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er feks. madvarer, drikkevarer, artikler til personlig pleje og diverse husholdningsartikler.

Udvalgsvarer

Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter nedslidning over en længere periode (dvs. langvarige forbrugsgoder). Udvalgsvarer er f.eks. bøger, elartikler, beklædning, hårde hvidevarer, radio/tv, kopper/tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, smykker etc.

Særlig pladskrævende varegrupper

Særlig pladskrævende varegrupper er defineret som biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler (møbler kræver dog særskilt planlægning).

En butik af denne type forhandler alene denne særlige definerede varegruppe. Dvs. hvis den har mere end et ubetydeligt salg af andre varegrupper, er den at opfatte som en almindelig udvalgsvarebutik. F.eks. vil en butik som sælger møbler, lamper, tæpper og andre livsstilsprodukter ikke betragtes som særlig pladskrævende, men som en almindelig udvalgsvarebutik.

En undtagelse er dog, at der i forbindelse med butikker, som forhandler tømmer og byggematerialer, kan etableres et afsnit på op til 2.000 m² til varer, som ikke er pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Hvis der sælges andre varer, som ikke anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer, er butikken at betragte som en almindelig udvalgsvarebutik.

Se desuden Statens vejledning om detailhandel som fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Denne sider er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

Detailhandel - redegørelse

Definition af detailhandel

Rammer for lokalplanlægning

 

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Naturstyrelsen - Detailhandel

 Statens vejledning om detailhandelsplanlaegning maj 2010.pdf (13.3 MB)

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk