Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Erhverv

Erhverv

> Digital infrastruktur
> Detailhandel
> Erhvervsarealer
> Industri
> Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
> Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Byrådets målsætninger

  • Byrådet vil føre en aktiv erhvervspolitik og styrke dialogen med kommunens erhvervsliv
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune
  • Byrådet vil sikre en god og serviceorienteret kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde
  • Byrådet vil udlægge attraktive erhvervsarealer, der matcher efterspørgslen på markedet
  • Byrådet ønsker at understøtte produktiviteten og innovationen i kommunens virksomheder
  • Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være godt placeret i de nationale erhvervsklimamålinger
  • Byrådet vil skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale potentialer og virksomheder i Syddjurs Kommune
  • Byrådet vil udnytte Syddjurs Kommunes styrkeposition som turistkommune
  • Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv

Forslag til Kommuneplan 2013

Et dynamisk erhvervsliv og et godt erhvervsklima er en afgørende forudsætning for vækst og udvikling. Produktive og innovative virksomheder skaber vækst til glæde for hele området. En aktiv erhvervspolitik skal derfor bidrage til en stærk og bæredygtig økonomi i Syddjurs Kommune. En bæredygtig økonomi, der skal styrke grundlaget for Syddjurs som en fremtidens velfærdskommune.

Erhvervssamarbejde og -udvikling er vigtig for Syddjurs Kommune, både i forhold til tiltrækning af nye virksomheder, fastholdelse og udvikling af arbejdspladser, samt profilering og udvikling af kommunen. Der lægges derfor stor vægt på, at samarbejde med regionen og de øvrige kommuner i det Østjyske Bybånd om at skabe erhvervsmæssig udvikling til gavn for hele området.

Byrådet vil ligeledes have fokus på, at udviklingen skal ske i samarbejde med private samarbejdspartnere, der alle spiller en nøglerolle i forhold til at støtte erhvervsudviklingen, iværksættere og unge virksomheder med vækstambitioner.

Det strategiske fokus i Syddjurs Kommunes erhvervspolitik er at skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale kvaliteter og potentialer i Syddjurs Kommune. Det vil blandt andet sige, at erhvervspolitikken skal sikre, at de store muligheder i nærheden til det østjyske vækstcenter udnyttes, at de stærke kreative og kulturelle miljøer i Ebeltoft og på Mols understøttes, og at de store muligheder i turisterhvervene udnyttes.

Den langsigtede vision for erhvervspolitikken er Syddjurs Kommune som en stærk og integreret del af det, der mere og mere ligner en Erhvervsregion Østjylland. Derfor er Syddjurs Kommune også en aktiv medspiller i erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus

Erhverv dækker i denne kommuneplan over alt fra detailhandel, videns- og serviceerhverv, til mere traditionel industrierhverv.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

Kom med bemærkninger her

Støjhensyn

Miljøvurderinger

Turisme

Rammer for lokalplanlægning

Digitale kort - kommuneplan

 

Syddjurs Kommunes side om erhverv, erhvervsgrunde og erhvervsrådgivning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk