Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Erhverv Erhvervsarealer

Erhverv

> Digital infrastruktur
> Detailhandel
> Erhvervsarealer
> Industri
> Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko
> Risikovirksomheder og særligt forurenende virksomheder
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Støjhensyn
> Miljøvurderinger (MV & VVM)

Erhvervsarealer

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Erhvervsarealer skal primært udlægges i tilknytning til den overordnede infrastruktur og kommunens vækstområder.

Stk. 2. Erhvervsarealer skal som udgangspunkt have byzonestatus.

Stk. 3. Herudover kan der i de landsbyer, der i kommuneplanen er afgrænset, indpasses mindre erhvervsområder indenfor afgrænsningen.

Stk. 4. Der kan udarbejdes landzonelokalplaner til regulering af bestående virksomheder eller nye virksomheder, hvis beliggenhed er afhængig af et lokalt råstof.

Stk. 5. Der må ikke etableres boliger inkl. portnerboliger eller lignende i erhvervsområderne, med mindre andet er beskrevet i de enkelte rammebestemmelser.

Stk. 6. Alle erhvervsarealer skal klassificeres efter miljøklasserne 1-7

Forslag til Kommuneplan 2013

Erhvervsarealer

Syddjurs Kommune skal være et attraktivt område at placere sin virksomhed. Her er attraktive erhvervsarealer samt en god og effektiv infrastruktur, der kan sikre let tilgængelighed til og fra Syddjurs Kommune, en væsentlig forudsætning.

Byrådet vil sikre, at der findes attraktive erhvervsarealer i tilknytning til veludviklet infrastruktur. Udlæg af nye erhvervsarealer følger efterspørgslen, der er størst i den vestlige del af kommunen, hvor adgangen til den overordnede infrastruktur betyder gode transportmuligheder for såvel varer som arbejdskraft og en central placering i det østjyske vækstcenter.

Byrådet vil sikre, at erhvervsudviklingen og udlæggene af erhvervsarealer sker i respekt for kommunens unikke natur og miljø - dette gøres blandt andet igennem miljøvurderinger og miljøklassifikationer af udlagte erhvervsarealer. 

Med Syddjrus Kommuneplan er det eksisterende erhvervsområde 3.1.E5. ved Følle blevet udvidet til nu at omfatte et samlet areal på ca. 30 Ha. Der er udarbejdet et udviklingsprospekt for det samlede område, udviklingsprospektet fremgår af boksen til højre under eksterne links. Der gives mulighed for facadeerhverv og erhverv i op til miljøklasse 4. 

Erhvervsarealerne fremgår af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.

 


 

 
 

Rammer for lokalplanlægning

Tekniske anlæg

Støjhensyn

Miljøvurdering (MV og VVM)

 

 

Syddjurs Kommunes side om erhverv, erhvervsgrunde og erhvervsrådgivning

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk