Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Hvad er en kommuneplan? Hvad er en kommuneplan?

Hvad er en kommuneplan?

> Planlovens krav
> Krav til retningslinier
> Krav til rammer for lokalplanlægning
> Krav til redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2013

En kommuneplan er et dokument, som alle danske kommuner lovpligtigt skal udarbejde.

En kommuneplan består af flere elementer:

  • Hovedstrukturen, som indeholder byrådets målsætninger
  • Retningslinier og generelle rammer, der er de bestemmelser, kommunen vil arbejde for
  • Rammer for lokalplanlægningen, som beskriver de nærmere bestemmelser for et konkret område ved en senere lokalplanlægning
  • Redegørelsen som beskriver baggrunden for kommuneplanens udarbejdelse og
  • Kortmateriale, der viser de præcise udpegninger

Syddjurs Kommunes kommuneplan er opbygget således, at alle overordnede temaer f.eks. "Natur og land" indholder Byrådets målsætninger for hele det aktuelle område. Hvis man eksempelvis vil vide mere om "Spredningskorridorer" under temaet "Natur og land", finder man en forklaring samt retningslinier til emnet. Der findes ikke nødvendigvis retningslinier til alle emner, men hvor de er, er de ofte suppleret med et oversigtskort. Derfor er der kort eller billeder efter behov.

En række emner kræver en ekstra forklaring eller redegørelse, som vil kunne ses ved et ektstra klik på den aktuelle side. Denne mulighed findes blandt andet under emnet detailhandel.

Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur vil hænge tæt sammen med planstrategien og de visioner og strategier, der er tydeliggjort i denne. Målsætningerne vil med andre ord samle kommuneplanens retningslinier og bestemmelser med Byrådets overordende visioner for kommunens udvikling.

Retningslinier og generelle rammer

Disse vil ofte være suppleret med kort over de områder, hvor konkrete retningslinier og generelle rammer vil være gældende. Konkrete retningslinier og generelle rammer vil ofte være gældende for større geografiske områder og ofte i det åbne land. Der vil desuden ofte være en tæt sammenhæng til gældende lovgivning og statslige forventninger til kommunerne i udformningen af retningslinierne, men som udgangspunkt er det Byrådets retningslinier og generelle rammer.

Se yderligere info under afsnittet: Krav til retningslinier.

Rammer for lokalplanlægning

Rammer for lokalplanlægning omfatter alle de områder, hvor der er eksisterende lokalplanlægning, eller hvor det forventes, at der i fremtiden er behov for at lave en lokalplanlægning. Det er altså her, hvor den primære udvikling af boliger, erhverv, center (butikker), offentligt byggeri og rekreative arealer i Syddjrus Kommune ønskes. Områderne vil være udpeget ved kort.

Rammerne for lokalplanlægning kan tilgås direkte fra Kommuneplanens forside eller via link fra de emner, hvor det er aktuelt - f.eks. under emnet erhverv.

Se yderligere info under afsnittet: Krav til rammer for lokalplanlægning.

Redegørelse

Ifølge lovgivningen skal kommuneplanen følges af en redegørelse, som bl.a. beskriver, hvorledes kommunen forholder sig til eksempelvis den regionale udviklingsplan og kommunens vedtagne strategi for udviklingen, beskyttede områder efter anden lovgivning, eventuelle arealreservationer efter sektorloven og meget mere. Det kan også være en uddybning af baggrunden for de retningslinier, som kræver ekstra beregninger eller bilag til retningslinier.

Se yderligere info under afsnittet: Krav til redegørelse.


 

 

Forside - Kommuneplan

Forside - Planstrategi

Retningslinier og generelle rammer

Rammer for lokalplanlægning

Redegørelse til kommuneplanen - en opsamling

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk