Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Hvad er en kommuneplan? Planlovens krav

Hvad er en kommuneplan?

> Planlovens krav
> Krav til retningslinier
> Krav til rammer for lokalplanlægning
> Krav til redegørelse

Planlovens krav


Forslag til Kommuneplan 2013

Planloven stiller en række krav til processen omkring kommuneplanen samt indholdet.

Planlovens §11 fastlægger, at alle kommuner skal have en kommuneplan, som dækker en periode på 12 år. Inden udgangen af de to første år af Byrådets valgperiode skal Byrådet offentliggøre en strategi (planstrategi), der bl.a. indeholder beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller om der alene skal foretages en revision af særlige emner eller områder i kommunen. Inden Byrådets valgperiode er ovre skal en ny eller revideret kommuneplan være endeligt vedtaget.

Kommuneplanen skal fastlægge de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Du kan se mere om de konkrete krav til retningslinierne, i rammer og redegørelse i boksen til højre under interne links, eller i planloven under eksterne links.

Kommuneplanen er underlagt flere regionale og statslige planer, regler og beslutninger. Du kan læse mere om dette i afsnittet om Redegørelse til kommuneplanen, som fremgår af boksen til højre under interne links.

Ret og pligt

Byrådet har ret og pligt til at arbejde for indholdet i kommuneplanen. Dette betyder blandt andet, at hvis en bygherre ønsker at igangsætte en lokalplan på et område udlagt i kommuneplanen ved rammer, så har kommunen som udgangspunkt pligt til at fremme denne udarbejdelse. Modsat kan kommunen afvise en bygherre, der gerne vil igangsætte en lokalplan udenfor kommuneplanens rammer med henvisning til, at området ikke er udpeget i kommuneplanen. 


 

Forside - Kommuneplan

Forside - Planstrategi

Retningslinier og generelle rammer

Rammer for lokalplanlægning

Redegørelse til kommuneplanen - en opsamling

 

Syddjurs Kommuneplan 2009

Syddjurs Kommunes side om kort og planer

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse

Naturstyrelsens side om Det danske plansystem

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013

Kommuneplanvejledning - 2008

Landsplanredegørelsen 2010

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk