Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Infrastruktur Parkering

Infrastruktur

> Trafiksikkerhed
> Større trafikanlæg
> Veje
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Parkering

Parkering

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Syddjurs Kommunes vejledninger angående parkeringsforhold, skal som udgangspunkt overholdes, med mindre særlige forhold taler for ændrede parkeringsnormer for et konkret område

Forslag til Kommuneplan 2013

For at sikre en ordentlig mobilitet for borgerne i Syddjurs Kommune er det ikke kun infrastrukturen såsom veje, skinner og stier, som er væsentlige, men også parkeringsarealer i hele byen. Dette gælder for alle køretøjer, biler, handicapbiler, motorcykler, cykler og lignende. Syddjurs Kommune arbejder for, at der ved alle nye udlæg eller ved ændringer af eksisterende vil blive udlagt arealer til parkering efter Syddjurs Kommunes vejledende parkeringsnormer, og hvis denne afviges, at der tages en individuel vurdering af de konkrete områder. Kravene til antal parkeringspladser kunne for eksempel lempes lidt ved boliger indenfor centerområderne.

Syddjurs Kommune har en parkeringsfond, hvor der er vedtaget retningslinier for de butikker, restauranter eller lignende, som ikke kan overholde de gældende parkeringskrav. De kan få dispensation og betale til parkeringsfonden. Det er så kommunens pligt indenfor fem år at anlægge parkeringspladser, som ligger hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte butik, der har fået dispensation. 

Syddjurs Kommunes vejledende parkeringsnormer

Anlægstype Anlæg Reserveudlæg
Etageboliger

0,7 pr. bolig

0,3 pr. bolig
Klubværelser, kollegieværelser 0,3 pr. bolig 0,1 pr. bolig 
Enfamiliehus (åben-lav) 2,0 pr. bolig 0

Tæt-lav boliger (Kædehuse, rækkehuse og huse    

med fælles parkeringsarealer)

1,5 pr. bolig  0,3 pr. bolig 
Butikker etc. 1,0 pr. 30 m2 1,0 pr. 150 m2
Kontorer etc.  1,0 pr. 60 m2 1,0 pr. 250 m2
Fremstillings- og lagervirksomhed  0,7 pr. ansat  0,2 pr. ansat 
Hoteller  1,0 pr. værelse 0
Restauranter  1,0 pr. 10 siddepl.     1,0 pr. 40 siddepl.  
Mødelokaler  1,0 pr. 5 siddepl.  1,0 pr. 20 siddepl.
Uddannelse  1,0 pr. 110 m2 1,0 pr. 450 m2

 

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

 

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk