Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Infrastruktur Større trafikanlæg

Infrastruktur

> Trafiksikkerhed
> Større trafikanlæg
> Veje
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Parkering

Større trafikanlæg

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal i planlægningen disponeres på en måde, så der er mulighed for udvidelse af den statsligt ejede trafikhavn ved Ebeltoft Færgehavn

Stk. 2. Der skal i planlægningen disponeres på en måde, så der er mulighed for at opretholde de eksisterende færgeruter i Ebeltoft Færgehavn

Stk. 3. Ved letbanens standsningssteder skal der ved planlægning arbejdes for samordning mellem andre trafikformer som bil og cykel i form af parker og rejs faciliteter

Forslag til Kommuneplan 2013

Med rejsetider til København, Aalborg og Aarhus i bil på hhv. 2 timer og 30 min. til Kgs. Nytorv, 1 time og 20 min. til Jomfru Ane gade og 20 - 45 minutter til Aarhus C. afhængigt af udgangspunktet, er Syddjurs Kommune en af de mest centralt placerede kommuner i Danmark. Ebeltoft Færgehavn og Aarhus Lufthavn i Tirstrup, Djurslandsmotorvejen og letbaneprojektet er alle med til at forbedre tilgængeligheden til og fra kommunen. Derfor vil Byrådet også i fremtiden arbejde på at sikre og udvikle denne gode tilgængelighed for Syddjurs'' borgere, turismen og erhvervet.

Syddjurs Kommunes geografisk gode placering er forstærket af at Mols-Linien sejler fra Ebeltoft og forbinder Jylland og Sjælland med en komfortabel og tidsbesparende rejseform. Aarhus Lufthavn A/S i Tirstrup er ligeledes tæt forbundet med resten af verdenen, og borgere i Syddjurs Kommune kan med rette føle sig som borgere i den "globale landsby".

Ønsker til nationale investeringer

6 spor på E45

Kapaciteten på E45 er under pres og byrådet vil derfor i samarbejde med regionen understøtte en udvidelse af E45 f.eks. med en 6-sporet motorvej mellem Randers og Kolding.

Letbanen

En fortsat udvikling af letbanenettet i Syddjurs Kommune vil være med til at fremme brugen af kollektiv transport og borgenes adgang til Aarhus. Internt i kommunen vil byrådet løbende arbejde for, at der indtænkes samordninger med andre transportformer som bil og cykel. Det kan bl.a. ske ved at sikre arealer til fremtidige parkér og rejs installationer og ved generelt at opgradere stationsområderne.

Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthaven er Østjyllands internationale lufthavn. Den har betydning for Djurslands image og stærke tilknytning til det østjyske område, som er lufthavnens naturlige opland. Lufthavnen er vigtig for turismen og sikrer adgang til udenlandske destinationer. Gode adgangsforhold til og fra lufthavnen er vigtige, idet den tidsmæssige afstand er vigtig.

Motortrafikvej til mortorvej

Syddjurs Byråd vil arbejde for en forlængelse af Djurslandsmotorvejen til Feldballe og Aarhus lufthavn, samt en opgradering af det overordnede vejnet (statslig som kommunalt) i Syddjurs Kommune. Opgraderingerne af rute 15 og især en motorvej til lufthavnen vil have en positiv effekt på erhvervsudviklingen i Syddjurs Kommune og kan indgå som en del af det nationale vejnet mellem landsdelene.

Ebeltoft Færgehavn

Syddjurs Byråd vil understøtte færgeaktiviteter i Ebeltoft med forbindelse til Sjælland ved bl.a. at have fokus på adgangsforholdene til Ebeltoft Færgehavn og opgradering af rute 21. Herunder fortsat arealreservation til og ønsker om en statslig omfartsvej øst om Ebeltoft.

Kortet som ses til højre findes i en større version i boksen under interne links.

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

 Temahæfte om Infrastruktur som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.8 MB)

 Større trafikanlæg stort kort (8.7 MB)

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk