Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Infrastruktur Trafiksikkerhed

Infrastruktur

> Trafiksikkerhed
> Større trafikanlæg
> Veje
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Parkering

Trafiksikkerhed

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal igennem al planlægning tænkes i forbedret trafiksikkerhed

Forslag til Kommuneplan 2013

Syddjurs Kommunes vision indenfor trafiksikkerhed er at:

Ingen dræbes eller kommer til skade i trafikken

Byrådet vil sammen med borgerne – kommunens trafikanter – realisere målsætningen: Antallet af lettere tilskadekomne, alvorligt tilskadekomne og dræbte skal halveres ved udgangen af år 2020 i forhold til tallene for år 2010.

Syddjurs Kommune har siden kommunens tilblivelse arbejdet målrettet med trafiksikkerhed. Den nuværende trafiksikkerhedsplan er vedtaget i år 2013 og forventes revideret hvert fjerde år. Trafiksikkerhedsplanen fremgår af boksen til højre under eksterne links.

Indsatsområderne i trafiksikkerhedsplan 2013-2016 er følgende:

  • Trafikvejene i byerne og i det åbne land
  • Trafikantadfærd målrettet sprit, hastighed og unge trafikanter
  • Lette trafikanter i byerne
  • Ulykkesreduktion på lokalveje i det åbne land, hvor der er registreret flere trafikulykker

Kommunen samarbejder med skoler og distriktsråd omkring de konkrete tiltag. og kommunen arbejder for at

  • flere benytter cyklen som transportmiddel på korte ture
  • flere cyklister anvender cykelhjelm
  • alle skoler får en trafikpolitik
  • færre forældre kører deres børn til skole
  • involvere borgere i nærområder i fysiske og adfærdsændrende tiltag

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

 Temahæfte om Infrastruktur som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.8 MB)

 

 

 

Syddjurs Kommunes side om trafiksikkerhed

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk