Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Infrastruktur Veje

Infrastruktur

> Trafiksikkerhed
> Større trafikanlæg
> Veje
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Parkering

Veje

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Der skal reserveres arealer til anlæg, nye veje, forlægninger og større udvidelser, som er markeret med gult på kortet til højre

Forslag til Kommuneplan 2013

Byrådet vil, at infrastrukturen i Syddjurs Kommune skal:

  • kunne håndtere de pendlere, der dagligt rejser til og fra deres arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i kommunen og i nabokommunerne
  • sikre virksomhederne optimale forhold for transport af varer og tilgængelighed til leverandører, samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere
  • have kapacitet til at kunne håndtere og sikre en hensigtsmæssig afvikling af turisttrafikken mellem attraktioner og ferieboliger

Byrådet ønsker desuden , at vejnettet i Syddjurs Kommune skal fordre øget bosætning og understøtte erhvervslivet ved at sikre god fremkommelighed. Dette gøres blandet andet ved at se på eksisterende og forventet fremtidige trængselsudfordringer, samt ved at inddele vejnettet i overordnede veje og lokalveje. 

Det overordnede vejnet fremgår af kortet til højre. Indsatsen på vedligeholdese, høj fremkommelighed, trafiksikkerhed og vinterberedskab bliver prioriteret højt på det overordnede vejnet.

Syddjurs Kommunes Trafikplan 2013 giver en uddybende beskrivelse af det nuværende vejnet, samt målsætningerne for fremtidens vejnet i Syddjurs Kommune. Der findes ligeledes en beskrivelse af mulige omfartsveje.

Trafikplanen fremgår af boksen til højre under eksterne links. Mulige omfartsveje ses på kortet. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. De kan ikke ses når der er zoomet meget ind.

Mulige omfartsveje

Omfartsvej øst om Feldballe (statsvej)

Omfartsvej nord om Tirstrup (statsvej)

Omfartsvej øst om Ebeltoft (statsvej)

Omfartsvej øst om Mørke (statsvej), i tidligere kommuneplan gik denne mellem Mørke og Hornslet

Nordsydvejen (kommunal vej) , i tidligere kommuneplan var der 3 mulige løsninger

Trafikvej vest om Hornslet (kommunal vej), i tidligere kommuneplan var dette en omfartsvej

Trafikvej nord om Rønde (kommunal vej), ny

Omfartsvej øst om Knebel (kommunal vej)

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.

 


 

 
 

 Temahæfte om Infrastruktur som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.8 MB)

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk