Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Klima og energi Cykelstier og -ruter

Klima og energi

> Lavbundsarealer
> Spildevand
> Klima og byggeri
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Miljøvurderinger (MV & VVM)
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Varme- og naturgasforsyning
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller

Cykelstier og -ruter

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Lokale cykelstisystemer bør integreres med de regionale cykelruter

Stk. 2. Ved nyudlæg til bolig, blandet bolig og erhverv, rekreative og offentlige områder i Syddjurs Kommune, skal en gennemgående stiforbindelse sikres

Forslag til Kommuneplan 2013

Byrådets vision for stinettet i Syddjurs Kommune er

Et sikkert og sammenhængende stinet

Stinettet i Syddjurs har tre primære målgrupper:

  • Skolebørn
  • Pendlere
  • Turister

Kommunens ca. 5.500 skoleelever vil sikkert, trygt og sundt kunne befordre sig selv mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter ved hjælp af et sikkert og tæt stinet.

Kommunens status som turistkommune vil blive forstærket ved at kunne tilbyde et mere finmasket, sikkert og attraktivt stinet. Et tættere og mere sammenhængende stinet vil endvidere forbedre borgernes muligheder for at kunne anvende cyklen til korte ture eller rekreative aktiviteter. 

Omkring halvdelen af kommunens arbejdsstyrke bor og arbejder indenfor kommunegrænsen, et velfungerende stinet vil være med til, at cyklen vælges frem for bilen og derved være med til at nedbringe CO2-udledningen. For flertallet af borgere vil stier mellem byer og landsbyer med en afstand på op til 5-6 km være attraktive. 

Målsætningen med at give stinettet en ensartet god kvalitet er at bringe samtlige stier til et forsvarligt niveau. Syddjurs Kommunes Stiplan 2013-2020, som fremgår af boksen til højre under eksterne links., lægger op til, at der kontinuerligt gennem stiplanens 8-årige planperiode arbejdes på at udbygge stinettet samtidigt med, at det eksisterende stinet fastholdes på eller bringes til en ensartet forsvarlig stand.

Stiplanen skal medvirke til, at

  • Forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanter
  • Skabe sikre og trygge skoleveje
  • Skabe et sikkert og sammenhængende stinet i kommunens byer
  • Skabe stiforbindelser mellem kommunens byer, turistattraktioner og mindre landsbyer

De regionale cykelruter er et sammenhængende stisystem på tværs af kommunegrænserne, som sikrer adgang til de større byer, naturområder samt færgehavnene. Dertil er de lagt, så de giver mulighed for flest mulige naturmæssige og landskabelige oplevelser undervejs. Regionale cykelruter er i flere tilfælde sammenfaldende med regionale vandreruter (se desuden afsnittet om Naturens rekreative værdier).

De regionale cykelruter ses på kortet. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises. 

Dette tema er revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 
 

 Temahæfte om Infrastruktur som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.8 MB)

Naturens rekreative værdier

Turisme

Det fysiske miljø

Sundhedspolitik

 

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk