Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Klima og energi Kollektiv trafik

Klima og energi

> Lavbundsarealer
> Spildevand
> Klima og byggeri
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Miljøvurderinger (MV & VVM)
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Varme- og naturgasforsyning
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller

Kollektiv trafik

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Ved udarbejdelsen af den samlede plan for den regionale kollektive trafik vil Syddjurs Kommune arbejde på at sikre de regionale kollektive trafikforbindelser, normalt uden omstigning, mellem hovedbyerne og mindst ét egnscenter (Aarhus el. Randers)

Forslag til Kommuneplan 2013

Byrådet vil, at den kollektive trafik skal være et alternativ til personbilismen.

Den kollektive trafik bidrager til et bedre miljø, klima samt øget mobilitet. Kollektiv trafik fremmer borgernes adgangsmulighed til arbejdspladser, uddannelse, og fritidssteder samt erhvervslivets adgang til gode medarbejdere og turismens adgang til Syddjurs Kommunes attraktioner.

Det kollektive transportsystem i Syddjurs Kommune består af Grenaabanen, letbanen, regionale og lokale busruter, skolebusser, samt flextur.

For at systemet skal være effektivt og attraktivt er det væsentligt at sikre korespondance mellem lokale og regionale ruter og skabe gode forhold for de passagerer, der evt. skal skifte transportmiddel.

Trafikanternes behov er forskellige. Det er en balancegang at kunne tilbyde et finmasket net af kollektive transporttilbud og samtidigt bringe passagererne hurtigt fra sted til sted. Byrådet støtter derfor et bredt tilbud af kollektive transportløsninger og vil især sikre sammenhæng i den kollektive trafik mellem de større byer og de trafikale knudepunkter.

Grenaabanen

Grenaabanen er en enkeltsporet jernbanestrækning mellem Aarhus H og Grenaa, med stop i Syddjurs Kommune i byerne Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Stationen i Hornslet har det største antal brugere med over 600 daglige rejsende.

Letbanen i Østjylland

Letbanen gavner ikke alene de lokale områder i Aarhus, som betjenes af banen, men åbner også op for bedre tilgængelighed mellem Syddjurs og Aarhus til gavn for arbejdspladser, uddannelsessøgende og besøgende.

For Syddjurs Kommune er det vigtigt at pendlingstiden til Aarhus ikke øges, men så vidt muligt sænkes, at letbanestationer anlægges, hvor der er et stort opland for mulige passagerer, samt at der indtænkes mulighed for samordning mellem andre transportformer som bil og cykel. En mulighed for et ekstra standsningssted i Syddjurs Kommune kunne være Thorsager.

Regionale busruter og skolebus

Syddjurs Kommune og Midttrafik samarbejder kontinuerligt. Midttrafik varetager den regionale busrutedrift i Syddjurs Kommune, mens Syddjurs Kommune varetager lokalruterne og skolebusdriften.

Flextur - dør til dør tilbud til alle i Syddjurs Kommune

Flextur er et tilbud om kørsel med taxa og minibus fra dør til dør. Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra dør til dør i hele Syddjurs Kommune. Desuden adskiller Flextur sig ved, at der kan være andre kunder i bilen. Bilen kan derfor køre en mindre omvej, passagererne betaler dog altid kun for den mest direkte vej. Flextur kan benyttes til destinationer i både Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 

 

 Temahæfte om Infrastruktur som optakt til Forslag til kommuneplan 2013.pdf (3.8 MB)

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk