Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Klima og energi Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder

Klima og energi

> Lavbundsarealer
> Spildevand
> Klima og byggeri
> Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder
> Miljøvurderinger (MV & VVM)
> Cykelstier og -ruter
> Kollektiv trafik
> Varme- og naturgasforsyning
> Biogasanlæg
> Solcelleanlæg
> Vindmøller

Særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Nye, særligt energiproducerende virksomheder, bør så vidt muligt lokaliseres således, at overskudsvarmen kan udnyttes i det eksisterende eller planlagte fjernvarmenet

Stk. 2. Nye, særligt energiforbrugende virksomheder, bør så vidt muligt lokaliseres således, at de kan tilsluttes nuværende eller planlagte fjernvarme- eller naturgasnet

Forslag til Kommuneplan 2013

Særligt energiproducerende og –forbrugende virksomheder, hører ikke under gruppen af virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men ved kommunens planlægning skal der før en placering af en evt. virksomhed være særlig opmærksomhed på de miljøkonflikter, virksomheden kan medvirke til, og samtidig skal beliggenheden overvejes i forhold til det eksisterende eller planlagte fjernvarmenet for at undgå energispild.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009.


 

 

 

 Temahæfte om Klima og energi som optakt til Forslag til kommuneplan 2013-pdf (577.5 KB)

 

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk