Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Landskab og kultur Landskabskarakter

Landskab og kultur

> Fredninger og fortidsminder
> Bevaringsværdige kulturmiljøer
> Bevaringsværdige bygninger
> Kirkeindsigtsbeskyttelsesområder
> Landskabelige interesseområder
> Landskabskarakter
> Geologiske interesseområder
> Kystnærhedszonen

Landskabskarakter

Retningslinier og generelle rammer

Stk. 1. Inden for de enkelte landskabsområder skal planlægning og naturforvaltning ske under hensyntagen til målsætninger og forvaltningsstrategier beskrevet i landskabskarakterkortlægningen for Syddjurs Kommune

Forslag til Kommuneplan 2013

Formålet med landskabskarakterplanlægningen har været at opkvalificere beslutningsgrundlaget for planlægningen i det åbne land, samt at opsætte målsætninger for den fremtidige forvaltningsstrategi.

Ud fra en analyse af kommunens samlede landskab efter "Landskabskaraktermetoden" er kommunen opdelt i 21 karakterområder, hvortil der er udarbejdet en karakterbeskrivelse, kvalitetsvurdering, vurderings- og målsætningskort, samt forvaltningsstrategi.

Syddjurs Kommune arbejder desuden løbende med landskabet blandt andet arbejders der på at gøre det nemmere at vurdere landskaberne ens på tværs af kommune og på tværs af forvaltningerne.

Læs mere om landskabet i Syddjurs Kommune i Landskabskarakterplan som fremgår af boksen til højre, under eksterne links. 

Områdeinddelingerne ses af kortet til højre. Klik på "vis stort kort" eller zoom ind på kortet, hvis de markerede områder ikke vises.

Denne side er ikke revideret i forhold til Syddjurs Kommuneplan 2009. 


 

 
 

Natur og land

Skovrejsningsområder

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

 

 

Syddjurs Landskabskarakterplan 2006 (Landskabskrakterplanen er ved at blive revideret) 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen - landskabsinteresser

 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk