Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Du er her: Kommuneplan 2013 Natur og land Skovrejsningsområder

Natur og land

Brugernavn
Password
Husk login
 
 

 Forslag til naturkvalitetsplanen 2013 med miljøvurdering.pdf (9.2 MB)

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket

Beskyttede områder efter anden lovgivning

Landskab og kultur

Planstrategi - Natur, kulturarv og landskab

 

 

Naturstyrelsen - Skov

Naturstyrelsen - Skovbyggelinie

Naturstyrelsen - Fredsskov

Skovloven

 

 

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk