Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 10.1.BE1

Forslag

Plannummer 10.1.BE1
Plannavn Blandet bolig og erhverv i Thorsager midt
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet byområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 10-Thorsager
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. bygningshøjde: 8,5, dog kan der opføres 1 dagligvarebutik ved Ryomvej med max. bygningshøjde på 9 m
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse skal udformes med et udseende, der er tilpasset det eksisterende bevaringsværdige miljø i og omkring området.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk