Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 10.1.BE3

Forslag

Plannummer 10.1.BE3
Plannavn Blandet bolig og erhverv ved Thorsgade
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 10-Thorsager
Bebyggelsesprocent 60
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag.
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse skal udformes med et udseende, der er tilpasset det eksisterende bevaringsværdige miljø i og omkring området.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk