Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 10.1.E1

Forslag

Plannummer 10.1.E1
Plannavn Erhvervsområde ved Industrivej og Fjernvarmeværket
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 10-Thorsager
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 13
Notat om bebyggelsen Max. højde: 8,5 m, dog 13 m i området med Thorsager Fjernvarmeværk og skorsten op til 25 m.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk