Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 10.1.O3

Forslag

Plannummer 10.1.O3
Plannavn Offentligt område til børnehave
Anvendelse generelt Område til offentlige formål
Anvendelse specifik Sociale institutioner
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 10-Thorsager
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 2.5
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 3, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk