Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 10.1.R1

Forslag

Plannummer 10.1.R1
Plannavn Rekreativt område, Enghaven Bypark
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 10-Thorsager
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Kun bebyggelse, legepladser og lignende, som naturligt hører til områdernes anvendelse.
Særlige bestemmelser Engen og bækken skal bevares som åben eng og bæk, som rest af en mulig sejlrende og vig ved Thorsager.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk