Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 10.1.T1

Forslag

Plannummer 10.1.T1
Plannavn Teknisk anlæg, Rensningsanlæg ved Thorsager
Anvendelse generelt Tekniske anlæg
Anvendelse specifik Rensningsanlæg
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 10-Thorsager
Bebyggelsesprocent 25
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk