Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 11.10.BE3

Forslag

Plannummer 11.10.BE3
Plannavn Blandet bolig og erhverv, Rostved
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 11-Feldballe
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. Max. bebyggelsesprocent: 45 % for den enkelte ejendom for erhvervsanvendelse og 35% for den enkelte ejendom for boliganvendelse.
Særlige bestemmelser Lokalplan 62 dækker området.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk