Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 11.11.E1

Forslag

Plannummer 11.11.E1
Plannavn Erhvervsområde ved Lufthavnsvej, syd for Århus Lufthavn
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 11-Feldballe
Bebyggelsesprocent 45
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 10
Notat om bebyggelsen
Særlige bestemmelser Der må kun opføres virksomheder eller anlæg, som ikke medfører særlige gener i form af forurening. Der bør gennemføres detailkortlægning af grundvandsbeskyttelsen inden der planlægges byudvikling.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk