Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 11.1.BE3

Forslag

Plannummer 11.1.BE3
Plannavn Blandet bolig og erhverv til jordbrugsparceller ved Søvej
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Jordbrugsparceller
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 11-Feldballe
Bebyggelsesprocent 25
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1.5
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bevaringsværdigt bymiljø.
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk