Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.11.E1

Forslag

Plannummer 1.11.E1
Plannavn Erhvervsområde i Egsmark (Godthåbsvej 4)
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent 40
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Inden for området må der ikke opføres yderligere ny erhvervsbebyggelse bortset fra enkelte mindre garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger
Særlige bestemmelser Der må i tilknytning til en virksomhed indrettes én bolig for en person tilknyttet til virksomheden
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk