Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 11.1.E1

Forslag

Plannummer 11.1.E1
Plannavn Erhvervsområde ved Ravnbjergvej (Friland)
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 11-Feldballe
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde 8.5
Notat om bebyggelsen Området skal have karakter som et beplantet område med bebyggelse. Beplantet læbælte mod Ebeltoftvej skal bibeholdes.
Særlige bestemmelser 20 % af den enkelte grund bør ligge hen som natur/skov
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk