Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi Lokal Agenda 21 Kommuneplan
Du er her: Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Forslag 1.12.R15

Forslag

Plannummer 1.12.R15
Plannavn Rekreativt område i Dråby
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Rekreativt område
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt 01-Ebeltoft
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Notat om bebyggelsen Skure, læskure og lignende må max. gives en størrelse på 20 m². Skurenes højde må max. være 3 m målt i forhold til naturligt terræn.
Særlige bestemmelser
Status Forslag


 

 

Syddjurs Kommune · Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk